De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt, redusert eller avlyst inntil videre. 

Nes kommune viderefører stenging av kommunale bygg

Nes kommune viderefører stenging av kommunale bygg for innendørs aktiviteter og møter frem til 20. august, dette for å redusere smittespredning. Les mer om dette

Årnes kino og Nes bibliotek gjenåpnet fra uke 20

Vi ønsker at dette skal være en trygg og god opplevelse for publikum. Alle retningslinjer som er kommet fra myndighetene er oppfylt med tanke på renhold, avstand og antall pr. gruppe. Her kan du lese mer om dette

Følgende anlegg/ tjenenestesteder i Nes er stengt, eller har redusert tilbud:

  • Nes svømmehall
  • Nes kulturhus
  • Årnes gamle skole - eldresenter og dagsenter
  • FRAM
  • Ungdomskafè
  • Frivillisentralen
  • BUA

 Se venstre meny for informasjon om evt. digitale tilbud.