NAV Nes er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket

NAV Nes har stengt publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Dette gjøres for å beskytte både innbyggere og ansatte mot smitte.

Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt, og det oppfordres til at  alle som ønsker kontakt med, eller tjenester fra, NAV kan benytte seg av www.nav.no eller  https://www.nav.no/no/ditt-nav. Alle veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger og på telefon.

 

NAV Nes kontorinformasjon