Innhold

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot korona 

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot korona, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar 2022  kl. 10.00.

Les mer:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/#tocNode_1

https://www.helsenorge.no/koronavirus/

 

Gjeldende besøksregler ved Nes sykehjem fra 19. april

Generelle regler ved sykehjemmet 

  • Besøkende til pasientene forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har nyoppståtte luftveisinfeksjonssymptomer / andre infeksjonssymptomer.
  • Besøkende med milde restsymptomer (snørr, heshet, hoste)  og god allmenntilstand, kan etter avklaring med avdelingen komme på besøk, personlig beskyttelsesutstyr som munnbind i kontakt med pasientene skal da benyttes.
  • Besøkende må ha høy etterlevelse av basale smittevernrutiner; god håndhygiene, god hostehygiene, holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer og føler seg syk.

 Andre regler: 

  • Vi tilrettelegger også for besøk til isolerte pasienter.
  • Pasientene kan dra på dags- og overnattingsbesøk til sine pårørende.
  • Vi tilrettelegges for at besøkende som er smittet av korona kan komme på besøk dersom pasienten er alvorlig syk eller døende. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, slik at besøket kan planlegges med hensyn til smittevernutstyr m.m.
  • Pasientene med særskilt risiko (uvaksinerte, ikke fullvaksinerte eller av andre årsaker) må selv vurdere risiko for smitte opp imot behovet for kontakt med andre, og bestemme hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne ha besøk og kontakt med familie og venner, basert på egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av korona
  • Ved behov for forsterkede smitteverntiltak ( smitteutbrudd / økt smittetrykk i samfunnet) vil besøksregler endres etter behov.

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Etter utbruddet av korona (Covid-19) kommer det stadig nye, midlertidige nasjonale forskrifter – og det vedtas også endringer i de forskriftene som er gitt. Følg med på Regjeringen sin nettside for oppdatert informasjon om forskriften og eventuelle endringer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/covid-19-forskriften/id2701813/


Publisert: 20.01.2021 16:37:37
Sist endret: 19.04.2022 12:29