Innhold

Nes kommune følger nasjonale tiltak 

Nes kommune følger regjeringens trinn 3 i gjenåpningsplanen

kommunen følger nasjonale tiltak, regler og anbefalinger
Du finner de til enhver tid gjeldende nasjonale tiltak, regler og anbefalinger på helsenorge.no:  https://www.helsenorge.no/koronavirus

Her kan du lese covid-19 forskriften i sin helhet: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

 

Besøksregler ved Nes sykehjem gjeldende fra 3.mai

Besøk på sykehjemmet foregår fortrinnsvis på pasientens rom.

 • Pasienten kan ta imot inntil fire besøkende samtidig av hensyn til kravet om at én meters avstand opprettholdes. Flere enn fire besøkende samtidig krever større rom, og må derfor avklares på forhånd med avdelingen.
 • Pasienten kan ha maks fem gjester samtidig. 
 • Besøkskontroll med utfylling av skjema ved ankomst er som før. 
 • Husk håndvask. 
 • Munnbind ønskes benyttet når besøkende går til og fra pasientrom, av hensyn til enkelte pasienter - og personale som foreløpig ikke er vaksinerte. 
 • Besøkende går selv til avdelingen uten følge. Skjemaet leveres personalet. 
 • Besøkende får ikke oppholde deg i fellesarealet mer enn den tid det tar å gå til og fra pasientrommet. 
 • Pasientene tillates å reise på besøk utenfor sykehjemmet forutsatt at smittevernhensyn ivaretas. 
 • Pårørende kan gjerne følge pasient til tannlege eller sykehus. 
 • Pasienten kan ta imot gaver, blomster og lignende. 
 • Har pårørende med mat må alle utføre håndhygiene før maten inntas.

Fysisk kontakt.

 • Rådet om at besøkende skal holde minst én meters avstand til den de besøker, ansatte og andre pasienter opprettholdes.
 • Det gjøres unntak hvis både du som besøkende og pasienten er vaksinert – da kan dere ha fysisk nær kontakt.
 • Vaksinerte pasienter kan ha nær kontakt (fysisk kontakt) med et begrenset antall uvaksinerte besøkende f.eks. ektefelle og barn. Her må pårørende avgjøre hvem dette er, sammen med pasient.

Vi minner om, at du ikke kan komme på besøk hvis du:

 • Har i løpet av de siste 3 dager hatt luftveissymptomer som hoste, feber, tung pust eller sår hals.
 • Er satt i karantene grunnet mistanke / fare for smitte.
 • Er bekreftet smittet med korona eller er nærkontakt til koronasmittet / bor i samme hus med en smittet. 

NB! Sykehjemmet har egne regler for besøk til alvorlig syke – og døende.

Besøkstider på Nes sykehjem er:
Avdeling 1D og 1E:        kl: 16.00 – 19.00
Øvrige avdelinger:         kl: 11.00 – 18.00
Unngå tidsrommene:    kl. 12.30 – 13.30, kl: 15.30 – 16.30

Hovedinngangen skal benyttes.

Reglene vil raskt kunne endres som følge av endrede råd, retningslinjer og forskrifter fra nasjonale myndigheter

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Etter utbruddet av korona (Covid-19) kommer det stadig nye, midlertidige nasjonale forskrifter – og det vedtas også endringer i de forskriftene som er gitt. Følg med på Regjeringen sin nettside for oppdatert informasjon om forskriften og eventuelle endringer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/covid-19-forskriften/id2701813/


Publisert: 20.01.2021 16:37:37
Sist endret: 20.06.2021 10:39