Hvilke tiltak er innført

 

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter.
Les alle  tiltakene

 

Nasjonale myndigheter har utarbeidet en egen side med spørsmål og svar.
Her kan du finne svar på det du lurer på

 

 

Se oversikt over noen av tiltakene som har berørt oss:

 

7. augustRegjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land. Nes kommune følger nasjonale myndigheters anbefalinger og ber nå alle ansatte om å unngå unødvendige reiser utenfor Norges grenser. Les mer

 

15. juni: Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer. Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.  Les mer om hvilke endringer som gjelder fra 15. juni

 

1.juni: Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming. Les mer om hvillke endringer som gjelder fra 1.6

 

19.mai: Nes kommune viderefører stenging av kommunale bygg for innendørs aktiviteter og møter frem til 20. august, dette for å redusere smittespredning. Les mer om dette

 

11.mai: Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig. Les mer om hvilke endringer som gjelder fra 11.5.

 

7. mai: Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Karantenplikten endres fra 14 til 10 døgn. Flere kan nå komme tilbake på jobb. Les mer om hvilke endringer som gjelder fra 7.5

 

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Åpen barnehage i Familiens hus åpner. Tjenester med en-til-en-kontakt  vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. 

 

20. april: Barnehagene kan åpne. Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves. 

 

7. april  - Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert fra 20.april Les mer på regjeringen.no

 

24. mars  - Regjeringen viderefører alle tiltakene til over påske Se oversikt over alle tiltakene 

 

12. mars  Regjeringen iverksatte en rekke tiltak i håp om å stanse viruset, deriblandt å stenge barnehager og skoler fra 12. mars Les mer på regjeringen.no 

 

29. februar  Det første tilfelle av korona (Covid-19) påvist hos en person bosatt i Nes kommune

 

Mistenker du at du er smittet av korona?

Nes kommune følger Folkehelseinstituttets kriterier for hvem som skal testes

Se hvem som kan testes og hvor du henvender deg

Kontiniutetsplanlegging:

Nes kommune følger pålegg og råd fra de overordnede organ (fylkesmann, DSB, folkehelseinstituttet). Blant annet arbeides det med å utarbeide en kontinuitetsplan for Nes kommune som organisasjon. Målet er å kunne drifte kommunen i en situasjon hvor en større andel ansatte har fravær, og at de viktigste funksjoner er ivaretatt.

Norge har gode beredskapsplaner og alle kommunene har egne beredskapsplaner, og Fylkesmannen koordinerer informasjonen knyttet til situasjonen. På denne måten har en både lokalt og nasjonalt en god oversikt over situasjonen og utfordringene. Tiltak gjøres av ulike størrelser av de ulike etater knyttet til situasjonen. Det kan skape utfordringer for samfunnet vårt slik vi er vant med å ha det, men samtidig vil vi kunne tåle å endre på enkelte ting i formål om at det er til beste for alle.

Nyttige lenker

Tilgjengelig informasjon om korona (Covid-19) fra nasjonale myndigheter finnes på følgende nettsteder:

 

Helsenorge.no har laget en side med vanlige spørsmål og svar om koronaviruset. 
Spørsmål og svar - Helsenorge.no

 

Du kan også ringe Folkehelseinstituttet  for råd og veiledning på tlf. 815 55 015. 

 

Ilustrasjon: Indre Fosen kommune

 

Husk at det viktigste en kan gjøre for å unngå å smitte andre og bli smittet selv – både når det gjelder influensavirus og koronavirus – er god hoste- og håndhygiene!

 

Testtelefon:

Alle henvendelser om koronatesting:

Telefon: 66 10 44 44
mand-fred kl. 09.00 til 15.00

Generell informasjon:

Folkehelseinstituttet: 
815 55 015

Regjeringen
FHI - Folkehelseinstituttet 
Helsenorge.no 

Trenger du noen å snakke med?

Se oversikt over hjelpetelefoner 

Information:
Corona information in foreign languages