Innhold

Innbyggerinitiativ

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 underskrifter i kommunen som står bak forslaget.

På minsak.no kan du enkelt foreslå en sak til kommunen

Forslagets innhold

Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet, enten oppgaver kommunen faktisk er engasjert i (lovpålagt eller frivillig) eller oppgaver kommunen kan drive med, forutsatt at kommunestyret har myndighet til å ta beslutning på det aktuelle saksområdet. Initiativretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av kommunestyret i budsjettsammenheng.

Tidligere behandlet forslag

Et innbyggerinitiativ med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. I samme valgperiode kan det ikke fremmes innbyggerinitiativ dersom dette har samme innhold som en sak som er behandlet av herredstyret i løpet av valgperioden.

Ombudsrollen til de folkevalgte

De folkevalgte politikerne skal være bindeledd til innbyggerne. Dersom du har saker du ønsker å få behandlet politisk kan du ta kontakt med en av de folkevalgte. 

Vi har kommunestyre, formannskap samt to forskjellige hovedutvalg som kan kontaktes avhengig av hvilken type sak du ønsker å ta opp.

Kommunestyret

Formannskap

Hovedutvalg for teknikk, næring og kultur

Hovedutvalg for oppvekst, helse og velferd

Se oversikt over alle styre, råd og utvalg


Publisert: 17.09.2020 14:01:50
Sist endret: 21.09.2020 14:54