Et innbyggerforslag gir Nes kommunes innbyggere mulighet til å få kommunestyret til å behandle politiske saker de er opptatt av. Hvis du fremmer et slikt forslag er kommunestyret forpliktet til å behandle den innen 6 måneder.

På Min Sak kan du foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått i kommunen din og som du vil støtte.

Slik sender du inn et innbyggerforslag:

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.

  • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. 

  • Du kan bruke nettportalen Minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. 

Samle underskrifter

For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post, Twitter, Facebook eller Google+. Hvis du samler nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bor i vurdere saken din.

Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.

Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.


Publisert: 08.02.2017 12:22:30
Sist endret: 22.01.2023 20:54