Innhold

 Nes kommunestyre vedtok 9. september 2008 å innføre eiendomsskatt i Nes,  med virkning fra 2009

 Alle boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer i Nes kommune omfattes av eiendomsskatt.

Sats

Sats for eiendomsskatt er 3 promille.

Betaling

Faktura sendes ut sammen med kommunale eiendomsgebyrer, fire ganger pr. år, med forfall

  • 20. mars
  • 20. juni
  • 20. september
  • 20. desember

 

For sen betaling kan føre til tvangsinnfordring. 

Eiendomsskatt innfordres av skatteoppkreveren i kommunen som også er særnamsmann.

Eiendomsskatten har lovbestemt pant ( legalpant) i den eiendom skattekravet knytter seg til .  Legalpant gir panterett foran alle andre heftelser i eiendommen.  Krav på eiendomsskatt er også tvangsgrunnlag for utlegg (utleggstrekk) i lønn.

Eiendomskattelovens § 25, tredje ledd:  ”Eigedomsskatten skal ytast til fastsatt tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.” 

Klager bør derfor betale purringen før ytterligere renter og eventuelle omkostninger påløper. 

Du kan spare eiendomsskatt ved å slå sammen tomteparseller som ligger inntil hverandre
Du vil da få 1 eiendomsskatt. Har du flere parseller, vil du få flere eiendomskatter.

Eiendomsskatt for tomt takseres til kr 200 pr. kvadratmeter (m2) inntil 1.500 m2. Har du 2 mål tomt, så betaler du for 1.500 m2. Har du 2 tomter á 1.000 m2, så betaler du for 2.000 m2 til sammen. 

Skjema for sammenføyning

Krav om sammenføyning som innkommer i år vil få virkning fra neste år.

Begjæring om sammenføyning er gratis.

Relevante dokumenter:

Sak kommunestyre med vedtak

Rammer-og-retningslinjer-2009-2019

Eiendomsskatte vedtekter

Kart ytre faktorer.

Protokoll- sakkyndig-takstnemd

Ord og begreper

Her finner du forklaringer på ord og begrep som brukes i forbindelse med eiendomsskatt.


Publisert: 29.12.2016 00:05:41
Sist endret: 01.02.2017 14:34