Innhold

Her finner du informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Nes kommune. Ønsker du å snakke med oss, skrive til oss eller besøke oss, finner du informasjonen under.

Kommune-Kari     

Har du spørsmål om kommunale tjenester kan det være raskest å spørre Kari først.

Kari er vår chat-robot og hun jobber døgnet rundt, hver dag. Du finner henne på alle våre sider. Se etter henne. 

Kari lærer noe nytt hver dag så om hun ikke kan svare deg, gi henne en tommel ned, så tar vi dette med i den videre opplæringen med henne.

Sikker innsending av brev og dokumenter

Du kan nå trygt sende inn dokumenter  til oss, selv om de inneholder sensitive opplysninger. Etter å ha logget inn med din elektroniske ID vil du bli ført videre inn i et kontaktskjema.

Send brev og dokumenter, dette er en sikker kanal.

Kontaktskjemaet er knyttet direkte opp mot vårt arkivsystem og din henvendelse/dokument vil bli overført direkte på en trygg og sikker måte.

NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.

Vanlig e-post

NB! sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post. Postmottak sørger for å registrere din henvendelse og sette den til rette saksbehandler. 
e-postadresse: postmottak@nes.kommune.no

Servicetorg

Telefon: 66 10 40 00

Servicetorget bistår deg gjerne i de spørsmål du måtte ha og som ikke Kommune-Kari kan svare på. Klarer vi ikke svare deg der og da, er vårt mål å finne ut av det og ringe deg tilbake, eller sette deg i kontakt med rett person som kan hjelpe deg.

E-post servicetorg: Nes.Servicetorg@nes.kommune.no  NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Åpningstider

Nes rådhus
Telefon 66 10 40 00, hverdager kl. 09.00 -11.30 og kl. 12.00-14.00 
Besøk:  hverdager kl. 09:00-14:00

Nes Svømmehall
https://www.nes.kommune.no/virksomheter/nessvommehall/ 

Nes Bibliotek
https://www.nes.kommune.no/virksomheter/bibliotek/

Esval Miljøpark
http://esval.no/

Vakttelefoner

Nød og vakttelefoner etter ordinær arbeidstid
Tjeneste Telefonnummer Trefftid
Legevakt

116 117 /
63 90 11 33

 

Virkedager: kl 15:30 - 08:00 Helg og helligdager: døgnvakt
Inneklemte dager og romjul: kl 15:30-08:00

 

Lensmann  02800 Etter kl 15:00
Barnevernsvakt

64 99 32 70

Kveld, natt og helg
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 Er åpen når kontorene til barnevernstjenesten er stengt
Romerike krisesenter 66 93 23 10 Hele døgnet
Septiktømming - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
Kommunalt kloakk/avløp/renseanlegg 951 64 300 Etter kl 15:15

Kommunalt vannverk

Årnes vannverk

924 98 048

63 90 90 80

 
Kommunalt vegvedlikehold 920 23 116 Etter kl 15:15 i perioden 1.okt-31.mai
Fylkes- og riksveg 175 Hele døgnet

Øvre Romerike brann - og redning

Utrykningsleder Nes

67 97 81 40/  110

916 46 970

Hele døgnet
Hafslund 21 49 49 49  
Veterinærvakt/dyrlegevakt  907 69 918  
Viltnemd 901 92 681/ 02800

 Leder viltnemd/ Politi

 

 

Emergency numbers

Service Telephone Number Available times
Emergency Doctors

116 117

Week days  15:30 - 08:00 weekends and public holidays: 24hours
Police  02800 After  15:00
Child Protection 64 84 25 75 Evening, nights and weekends
Alarm telephone for children and youthog unge 116 111 Open when the office for Child protection is closed
Septic Tank emptying - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
District water/ waste/ treatment 951 64 300 After 15:15
District road maintenance 920 23 116 After 15:15 between 1.oct --31.may
Regional and State roads 175 24 hours

Øvre Romerike Fire- and rescue

Emergency Director Nes

67 97 81 40/  110 916 46 970

24 hours
Kommunalt vannverk 924 98 048  District  waterworks
Hafslund 09111  
Veterinary 907 69 918  

Telefonliste - ansatte 

Her finner du en telefon og e-postoversikt som viser ledere, ansatte i stab og støtteenheter og noen av våre saksbehandlere: Telefonliste - ansatte

Nes kommune tar i bruk ny nummerserie og tjenestestedene får nye telefonnummer. Se oversikt:

Nye telefonnummer i Nes kommune fra 14. oktober

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef

Elin Brede Kristiansen telefon 47 84 19 92
e-post: ebk@nes.kommune.no

 
Besøksadresse

Rådhusgata 2, 2150 Årnes

Postadresse

Nes kommune Postboks 114 2151 Årnes

Fakturaadresse

Nes kommune ber om at det sendes ehf-faktura adressert til:

Nes kommune, Fakturamottak, Postboks 114, 2151 Årnes
– org.nr 938 679 088

Alle fakturaer skal være påført referanse (ansvarsnr 5 siffer)

Er ikke ehf-faktura mulig, så kan den sendes i posten eller på e-post til:
nes.faktura@nes.kommune.no

 

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer: 938 679 088


Kommunenummer

Kommunenummer: 3034

Bankkonto


Bankkonto for skatt: 6345.06.02363
Bankkonto for innbetalinger til Nes kommune: 8601 41 62811

Kontaktinformasjon - elektronisk samhandling

Kommunene på Øvre Romerike har elektronisk forsendelse og mottak av dokumenter og meldinger. Dette inkluderer epikriser, kliniske henvisninger, pleie og omsorgsmeldinger, mottak av svarmeldinger fra laboratorier og røntgen, ulike meldinger til Nav, Reseptformidler, Sysvak osv.

Våre systemer kommuniserer med fastleger, private aktører, stat, fylkeskommune og ulike helseforetak fra pleie og omsorg, legevakt, fengsel og helsestasjonene. Kommunene har Felles Forvaltning for sine dataløsninger, lokalisert i ett interkommunalt samarbeid ved Digitale Gardermoen (DGI).

Kontaktpunkt

For akutt eller planlagt nedetid:

Epost:                  

meldingsansvarlig@nes.kommune.no
og

meldingsansvarlig@dgi.no 

Ta gjerne kontakt med Felles Forvaltning dersom:    

  • Dere har et lengre driftsavbrudd
  • Det ikke er noen EDI-kommunikasjon
  • Dere bytter virksomhetssertifikat
  • Dere bytter journalsystem
  • Det er endring på personell på legekontoret
  • Dere har spørsmål vedrørende samarbeidsavtaler, rutiner eller versjon på meldingstyper

Epost: meldingsansvarlig@dgi.no 

Telefon: 64 00 90 00 (be om Felles Forvaltning Helse og Omsorg(FFHO))

Tidspunkt kontaktpunkt er tilgjengelig 
Alle hverdager: kl.08.00 – 15.30

Virksomhetssertifikat 
Sertifikat kan lastes ned fra Norsk Helsenett sitt adresseregister

 

Rådhuset

Besøksadresse:

Rådhusgata 2
2150 Årnes

Postadresse:

Postboks 114
2151 Årnes

Telefon: 66 10 40 00


Publisert: 06.09.2016 13:18:16
Sist endret: 16.09.2021 15:44