I Nes er det stille og rolig, god plass og gode oppvekstmiljøer. Samtidig gir kommunens geografiske plassering nærhet til både natur, storby, flyplassen og dermed resten av verden. Nes sine særegenheter som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det rike kulturlivet og idrettstilbudet, samt mye frivillig arbeid og god dugnadsånd, er med på å danne kommunens identitet. Tettstedet Årnes er kommunesenter, og er en landsbypreget «stasjonsby» langs Kongsvingerbanen. I tillegg til en rekke frilufts- og idrettsmuligheter, har Nes kommune et av de beste kulturtilbudene i Akershus. 

Vi har laget en brosjyre og en film som vi håper gir deg et bilde av alt det vi har å by på, slik
at du kan bli bedre kjent med oss og bygda vår.


Brosjyre - Velkommen til Nes

Film - Velkommen til Nes


Publisert: 01.03.2019 14:44:00
Sist endret: 22.01.2023 19:14