Turtips

Nes har en natur som byr på en rekke turmuligheter. Du kan vandre langs blåmerkede stier, sykle langs de mange skogsbilvegene eller padle på et stille skogsvann. Vinterstid kjører bygdas idrettslag opp mange skiløyper, i tillegg finner du også lysløyper. 

Utsiktstårnet på Vardehøgda i Vestre Fenstad
Fra Brårud følges vegen mot Eidsvoll: Etter ca 3,5 km passeres Sandaker gård. Rett etter gården på venstre side tar Brattstupvegen av. Bomveg med betaling. Parkeringsplass ved Amundbråten. Herfra godt merket veg til Portmyrbakken, videre sti opp til Vardehøgda. Fra det 13 meter høye tårnet er det fantastisk utsikt over halve Østlandet.

Vardehøgda - Østre Fenstad
Fra riksveg 177 følges skilting til Nes skianlegg. Bomveg. Vegen følges helt fram til Vika med parkeringsplass. Herfra er det skiltet og merket opp til en av de høyeste punktene i Nes. Vardehøgda 410 m.o.h. Her er det flott utsikt. Stien passerer forbi Dalsjøhytta og Dalsjøen.


Hvamsåsen
Parkeringsmulighet ved Udnes skole. Fin tur inn til idylliske Hvamsetertjern med gode bademuligheter. Fra Hvamsetra kan turen fortsette til Røverskansen som er rester etter gammel festningsverk fra år 400-600. Derfra er det mulig å følge godt merket sti tilbake til Udnes skole. Du kan gå inn på www.hvamil.no for å laste ned kart over Hvamsåsen


Finnholtsjøen rundt
Fra Årnes følges Øvre Hagaveg forbi Fjellfoten til skilt til venstre mot skytterbane. Bilveg følges til skilting starter på høyre hånd. Bomveg med betaling. God sti følges fram til dammen. Herfra går stien til høyre. Stien følges til den kommer ut på skogsbilveg. Følg skogsbilvegen til venstre til vegen slutter. Herfra til høyre på traktorveg inntil stien begynner. Stien følges langs sjøen tilbake til utgangspunktet.


Dragsjøen rundt
Fra Årnes følges veg skiltet inn til Dragsjøhytta hvor det er parkeringsmuligheter. Fra Dragsjøhytta er det en fin rundtur i lett terreng med god skilting.


Sagstuen - natursti
Fra Årnes følges skiltet til Bjørknes/Rakeie inn til Sagstusjøen. Herfra er det skiltet og merket natursti. Stien er laget som en rundløype med i alt 40 poster med ulik informasjon om skogbruk, plante- og dyreliv. Terrenget er lett og løypa variert og barnevennlig.


Fløyta- Skogbygda
Følg RV 2 til Dysterud. Herfra følges vegen til Togstad. Ta av til høyre mot Husåsskogen. Parkeringsmulighet ved Betel. Skiltet og merket derfra opp til det nydelige skogsvannet Fløyta. Stien kan følges langs hele vannet frem til nordenden hvor det er fine bademuligheter.


Tandbergfjellet - Søndre Auli
Fra Søndre Auli følges Skredderstuvegen oppover. Ta av til venstre, gå over Løytmansdalen og videre til Svartstadtjennet. Her er det fine bademuligheter. Lang trase går ut mot Myrmullem via Granvegen og videre forbi Auli barneskole tilbake til utgangspunktet. Den korte trasen går fra sydenden av Svarstadtjennet og rett over til enden av skogsbilvegen.


Røsåsen
Under finner du to alternativer for å komme seg til Røsåsen: Gå fra Auli mølle:Kjør fra Årnes mot Bjørknes og Rakeie (ca. 5 km). Parker ved Auli Mølle, ligger på venstre side rett før et T-kryss.  Stien begynner på den andre siden av veien (øst for Auli Mølle). Det ligger et gårdsbruk her, og turstien er merket med blått. Gå fra  Markusvegen eller Folbergsetra: Kjør fra Årnes mot Bjørknes og Rakeie ca. 10 km (FV479). Rett etter Sagstusjøen står det skilt mot venstre til Nes Villmarksforum, ta av og kjør forbi hyttefeltet du får på venstre hånd. Kjør et lite stykke videre og parker ved et lite rødt skjul på venstre side merket Markusvegen. Stien er merket blått.  Alternativt kjør videre til du kommer til Langvatnet (du ser sjøen ut på høyre side og en demning på din venstre side), så til venstre etter lite gårdstun. Parkeringsmuligheter rett etter Folbergsetra (hytte på høyre side etter Flæman).

Eievarden
Med utgangspunkt i start på Seterstøa. Stien starter på andre siden av vegen for Seterstøa stasjon.  Turen opp har noe stigning, men på toppen blir du belønnet med flott utsikt over Funnefoss og Glomma.  Høydeforskjell er 130 meter.

 


Publisert: 02.11.2016 17:06:41
Sist endret: 03.04.2023 15:33