Arrangements-/prosjektstøtte

Det kan søkes om støtte til arrangementer eller prosjekter innen teater og musikk.

Kriterier for støtte

Støtteordningen skal fremme arrangementer eller prosjekter som ikke inngår i ordinær drift. Lag og foreninger kan søke om inntil 1/3 av totale kostnader, begrenset oppad til kr. 10 000 for prosjekter inntil kr. 100 000, oppad til kr. 20 000 for prosjekter inntil kr. 200 000 og oppad til kr. 30 000 for prosjekter over kr. 200 000.

Budsjett må leveres sammen med søknad, og regnskap skal ettersendes.

Ordningen fordeles administrativt, og søknader kan fremmes gjennom hele året.

Søknaden sendes til postmottak@nes.kommune.no, eller per brev til:

Nes kommune
Kultur og mangfold
postboks 114
2151 Årnes

Driftstilskudd - Sang- og musikkorganisasjoner

Nes kommune gir driftstilskudd til lag og foreninger innen sang og musikk.

Driftstilskudd

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år, og fristen er endelig. 

Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Godkjent regnskap for fjoråret
 • Godkjent budsjett for søknadsåret
 • Eget vedlagt skjema for godkjente driftskostnader

Søknaden skal sendes samlet fra klubbens hovedstyre, signert av lagets leder eller kasserer.

Det gis gjennom dette ikke tilskudd til enkeltarrangementer, stevner o.l.

Tilskudd, drift og aktiviteter - barne- og ungdomsorganisasjoner

Nes kommune gir driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, og til aktiviteter for barn og unge.

Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Godkjent regnskap for fjoråret
 • Godkjent budsjett for søknadsåret

Tilskuddet utbetales normalt søker før sommerferien

Fordelingen baserer seg på regnskap og budsjett samt organisasjonens aktivitet og antall aktive medlemmer under 18 år.

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år, og fristen er endelig.

Driftstilskudd til idrettsorganisasjoner

Nes kommune gir driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen idrett.

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år, og fristen er endelig. 

Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Godkjent regnskap forrige driftsår
 • Godkjent budsjett for inneværende driftsår
 • Årsmelding forrige driftsår
 • Medlemslister

Tilskudd utbetales normalt søker før sommerferien.

Søknadene sendes til postmottak@nes.kommune.no eller brev til:

Nes kommune
Kultur og mangfold
postboks 114
2151 Årnes

Kriteriene i sin helhet finnes her 

Kontaktperson for søknadsordningene er idrettsrådgiver Trine-Lise Vinje,
 trine-lise.vinje@nes.kommune.no

Søknadsskjema

 

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger

Søknadsfrister

Spillemidler:

 • Søknadsfrist til Nes kommune: 15.oktober hvert år.
 • Behandling av innkommende søknader: 15.oktober-15.januar
 • Søknadsfrist til fylkeskommunen: 15.januar hvert år. Oversendelse av søknader fra kommune til fylkeskommune
 • Søknadsfrist til kulturdepartementet: 15.mars hvert år. Oversendelse av søknader fra fylkeskommune til departement
 • Fordeling av spillemidler: medio juni hvert år. Fylkeskommunen fordeler spillemidler og underretter søkere innen 1.juli hvert år.

Driftstilskudd - Sang- og musikkorganisasjoner

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år.

Driftstilskudd til idrettsorganisasjoner:

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år.

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er et nettbasert søkeverktøy for å finne steder å søke økonomisk støtte til lag og foreninger. Du kan selv registrere deg i www.tilskuddsportalen.no

Brukerveiledning

 Tilskuddsportalen Kom-i-gang


Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 30.01.2023 20:05