Ildsjelpris

Formålet med prisen er å hedre en person i Nes som gjennom frivillig arbeid har gjort en spesiell stor innsats for barn og unge.

Ildsjelprisen ble første gang delt ut i 2005 som en del av 100-årsmarkeringen 1905-2005. Aurskog sparebank, Årnes finansierer prisen gjennom en bevilgning på kr. 10.000,-.

Det oppnevnes årlig en komité for utdeling av prisen. Nes Frivilligsentral er sekretariat for komitéen.

Søknadsfrist bekjentgjøres i pressen. 

Publisert: 02.11.2016 14:04:34
Sist endret: 26.01.2023 12:37