Innhold

Styret i Nes Friluftsråd

Friluftsrådet er et fristilt og selvstendig organ som skal se helheten i friluftslivet i Nes kommune, og være et rådgivende organ for kommunen med tanke på å ta beslutninger i kommunale saker som omhandler eller berører friluftslivet i kommunen. 

Nes Friluftsråds sammensetning:
Leder:
Gerd M. Husås, Skogbygda Historielag
E-post: gerd2@outlook.com

Medlemmer:
Jørgen Kvernhaugen Norum, Skogbygda jeger og fiskerforening
E-post: Norum90@hotmail.com

Malene Silkebækken, 4H
E-post: malenes95@gmail.com

Reidar Vangen, Skogbygda jeger og fiskerforening
E-post: 
vangenreidar@gmail.com

Tom Ingar Nilsstua, Raumnes skl
E-post: Nilsstua@hotmail.com

Varamedlemmer:
Anne-Liv Karlstad, Vestre Fenstad vel
E-post: ankarl3@online.no

Inger Berit Hansen, Flakstad Sanitetsforening
E-post: pehans3@online.no 

Samarbeidsavtale

Nes friluftsråd har en samarbeidsavtale med Nes kommune. Hensikten med denne avtalen er å fastsette samarbeidsrammer og ansvarsfordeling i friluftslivssaker mellom Nes Friluftsråd og Nes kommune i saker som omhandler eller berører friluftsliv i Nes.

Samarbeidsavtalen skal videre bidra til bevisstgjøring av de involverte parters roller, ansvar og oppgaver, samt sikre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter. Samtidig er det et mål at avtalen skal bidra til forståelse og respekt for partenes synspunkter og arbeidsmåter.

Her kan du lese samarbeidsavtalen

 

Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020

Dette er en lokal plattform for samspill og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. Plattformen skal sikre forutsigbarhet og trygge rammer for frivilligheten og god rolleforståelse mellom frivilligheten og kommunen som likeverdig parter. Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk er datert 2017-2020, men er gyldig fram til ny plan foreligger.

Her kan du lese hele planen

Prinsipper og retningslinjer for tilskuddsordninger til organisasjoner i Nes kommune

Nes kommune ønsker å bidra til en variert og inkluderende kultur- og idrettsvirksomhet som skal aktivisere barn og unge med ulike forutsetninger. For å stimulere til slik virksomhet, gis støtte til frivillige organisasjoner som driver kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter i Nes kommune.Det gis både investerings- og driftstilskudd. 

Her kan du lese retningslinjene

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

Kommunedelplanen skal være et styringsverktøy for å få til en helhetlig strategi for utbygging og tilrettelegging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Her kan du lese hele kommundelplanen

 

Ønsker du kontakt med Nes Friluftsråd, ta kontakt med:

Styreleder Gerd Husås 
Tlf.: 957 72 996
E-post: gerd2@outlook.com    

 


Publisert: 28.01.2021 10:42:16
Sist endret: 11.08.2021 08:18