Innhold

Leie av idrettshaller og gymsaler

Søknadsskjema for leie av lokaler finner du her

Kulturkontoret har ansvar for utleie av Neshallen, Neskollenhallen og Vormsundhallenpå kveldstid og helger og gymsalene på skolene på kveldstid. Idrettshallene kan også vurderes leid ut til enkeltstående arrangement eller treninger gjennom sesongen. Forespørsel rettes ansvarlig utleier.

Neshallen

Vormsundhallen

Neskollenhallen

Auli skole

Fenstad skole

Fjellfoten skole

Framtun skole

Runni ungdomsskole

Østgård skole

Årnes skole

Skogbygda skole

Leie av kulturlokaler

Vormsundhallen - kultursal

 Vormsund ungdomsskole - musikkrom

Søknadsskjema for leie av lokaler finner du her


Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 22.10.2021 11:18