Innhold

Kommunestyret vedtok 13. februar  2018 å opprette en årlig Kultur- og idrettsgalla i Nes.  Den første gallaen ble avholdt fredag 6. april 2018 i Nes kulturhus.

I de senere år har mangfoldet innen kultur og idrett gjort seg bemerket også utenfor kommunen. Enkeltutøvere, idrettslag, korps og artister har markert seg med priser, nominasjoner og plasseringer både regional, nasjonalt og internasjonalt. Disse ønsker vi å hedre.

Heder og anerkjennelse

Hvem syntes du fortjener heder og anerkjennelse?  Det er satt opp flere kategorier og du som innbygger kan gi ditt forslag til kandidat. 

Send inn forslag til din kandidat - her finner du skjema

Komite

Det er nedsatt en komite som på bakgrunn av innsendte forslag til kandidater vil velge tre kandidater pr kategori. Komiteen består av:

 • ordfører,
 • leder av nes idrettsråd,
 • leder av kulturråd og
 • leder av nes friluftsråd
 • redaktør i Raumnes
 • representant fra Aurskog sparebank
 • representanter fra administrasjonen

Kriterier:

 • kandidatene må ha tilknytning til Nes
 • prestasjoner foregående år, og desember året før
 • har gjort seg bemerket i eller utenfor Nes, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt

Kategorier
- årets:

 • idrettslag
 • kvinnelig utøver
 • mannlige utøver
 • gruppe  (scenekunst,teater,musikk)
 • kvinnelige utøver/artist/kunstner
 • mannlige utøver/artist/kunstner
 • lag og forening/åpen klasse
 • forbilde
 • publikumsprisen
 • ildsjelprisen

Under gallaen vil det bli hederstaler og kulturelle innslag i skjønn forening.  Du som innbygger kan bli med på festen.

 

Tidligere vinnere

Årets idrettslag

2017:  FUVO

2018: Nes ski

 

Årets kvinnelige utøver:

2017: Tiril Udnes Weng

2018: Birgitte Kjuus

 

Årets mannelige utøver

2017: Amund Grøndahl Jansen

2018: Alf Marius Loe Sandberg

 

Årets gruppe (scenekunst, teater, musikk)

2017: Nes skolekorps

2018: Soul children

 

Årets kvinnelige utøver/artist/kunstner:

2017: Ameli Isungset Agbota

2018: Kjersti Vatnan Ekman

 

Årets mannelige utøver/artist/kunstner

2017: Øyvind Sørum

2018: Amund Maarud

 

Årets lag og forening/ åpen klasse:

2017: Nes seniorkabaret

2018: Nes rideklubb

 

Årets ildsjel

2017: Bjørn Olstad

2018: Mette Rolstad og Tore Nilsen

 

Årets nykommer:

2017: Hvam United

2018: Ingen utdeling

 

Årets forbilde:

2017: Sebastian Wang

2018: FUVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publisert: 21.08.2018 17:59:35
Sist endret: 10.05.2021 14:17