Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år logo 

Hva er frivillighetens år 2022.

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer.

Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp! Bli med og feire Norges viktigste lagarbeid

Tips til lag og foreninger

Det skjer mye bra i lag og foreninger i Nes, uavhengig av om det er Frivillighetens år eller ikke. Vi oppfordrer dere til å benytte arrangementene dere allerede har planlagt i løpet av 2022 til å sette ekstra søkelys på at det er frivillighetens år.

Dette kan dere f.eks gjøre ved å benytte logoen(e) ved promotering av arrangementene. Her finner du logoen, og masse annet godt promoteringsmateriell

Gjennom hele året vil det arrangeres «VÅR DAG».

Her er det sentralorganisasjonene, f.eks Norges røde kors, Norges speiderforbund etc. som har meldt inn og satt opp sin «VÅR DAG». Sjekk ut her  om din nasjonale forening har satt opp en egen dag, bli med å feire denne dagen lokalt her i Nes. Lag og foreninger kan også søke om støtte til å arrangere «VÅR DAG». Se «søk støtte» i menyen til venstre.

Utlån av roll-ups

Ønsker dere å benytte roll-ups for Frivillighetens år 2022 har kommunen kjøpt inn for utlån. Ta kontakt på frivilligsentralen@nes.kommune.no eller telefon 406 06 426 for å avtale.