Innhold

Utekontaktene arbeider med barn og unge fra 10-26 år. De bygger opp kunnskap om trender, hendelser og bevegelser i ungdomsmiljøene gjennom felting på skolen og tilstedeværelse på ungdommenes arenaer på kveldstid. De søker å være lett tilgjengelige for ungdommene, og bistår med veiledning, setter ungdommene i kontakt med hjelpeapparatet og kan gjøre avtaler om individuell oppfølging etter behov. Utekontaktene har faste friluftsgrupper i skolene der elever kan delta i ulike aktiviteter som omfattes av ulike kompetansemål i læreplanen. I små grupper kan man bygge gode relasjoner til ungdommene og arbeide for at elevene får oppleve mestring både faglig og sosialt på en alternativ arena og få et avbrekk fra den ordinære skoledagen. Utekontaktene jobber og direkte inn i fritidsklubbene, samt jobber oppsøkende ved skolene og ved ulike arrangementer. De er kurset i og gjennomfører HAP, HasjAvvenningsProgrammet, og tilbyr samtaler til ungdom som har spørsmål om rus og rusmidler som kan bidra til kunnskap og ferdigheter som hjelper dem å ta gode livsvalg. 

Ferieaktiviteter og turer

Utekontaktene arrangerer aktiviteter i høst-, vinter- og sommerferiene for ungdommer i Nes kommune. I tillegg arrangeres det dags- og helgeturer. Klikk på bildene under for å se noe av det vi har gjort.

FERIEAKTIVITETER for alle

Utekontaktene og ung|nes arrangerer turer og aktiviteter i alle vinter-, sommer- og høstferier. Aktivitetene har lav egenandel, og frilufts- og sportsutstyr kan lånes gratis i BUA Nes. Økonomi skal ikke være til hinder for deltakelse, og det er ordninger for familier som av ulike grunner ikke har anledning til å betale egenande. Vi oppfordrer samarbeidspartnere som er i kontakt med familier og unge som kan ha nytte av tilbudet til å ta kontakt med oss direkte.

Informasjon og lenke til påmelding vil bli lagt ut her i i forkant av hver ferie gjennom perioden når påmelding er åpen.  

 

Informasjon om vinterferieprogrammet 2023:

 Infoplakat

Årets vinterferieprogram er klart! Påmeldingen åpner 30.01 klokken 14.00

Det er viktig at dere leser i teksten mtp. alder og andre hensyn til enkelte av aktivitetene.

Vinterferien 2023:

Mandag 20.02: Trysilfjellet. 8. klasse - tom. 17 år. 200,-
Tirsdag 21.02: Oslo klatresenter. 13 - tom. 17 år. 100,- 
Onsdag 22.02: Bowling og laserspill, Kongsvinger. 6. klasse - tom. 17 år. 100,-
Torsdag 23.02: Modern Activity Center. 6. klasse - tom. 17 år. 100,-
Tor 23.02 - Lør 25.02: Specter-CON LAN i Storsalen på Årnes. 10 - 17 år. 200,-

Mer informasjon og påmelding her

 

Har du spørsmål knyttet til rus og trenger noen å snakke med? Ønsker du støtte og hjelp i forbindelse med dette? 

 Tilbudet er for deg som har et rusproblem eller er usikker på om du vil slutte eller trappe ned, men som ønsker en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver.

Vi tilbyr bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler, samt individuell oppfølging med samtaler og frivillige ruskontrakter i 6 måneder eller mer.

Tilbudet tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter kort eller lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. Mange har forsøkt å slutte, men avbryter forsøket da det dukker opp ubehag etter noen dager. Rastløshet, svette, irritasjon, følelsessvingninger, søvnproblemer og intense drømmer er f. eks. vanlige abstinensreaksjoner for mange som slutter med cannabis. Dette tilbudet kan gi brukerne som slutter, verdifull kunnskap om hvilke utfordringer de vil oppleve i de første dagene og ukene etter at de slutter. Dette bidrar til at vi kan forberede deltakere på hva som vil skje, og etablere strategier og planer for hvordan man kan håndtere plagene.

Utekontaktene i Nes kommune har egne facebooksider. 

Klikk her for våre facebooksider

 

Trond Solvang   Øyvind Kjøllesdal

Trond Solvang - 48955324

Send e-post

Øystein Sørnes - 47683739

Send e-post

Øyvind Kjøllesdal - 90408365

Send e-post

 

 


Publisert: 17.11.2016 13:19:11
Sist endret: 07.02.2023 16:17