Innhold

UngdomsLOSen arbeider med barn og ungdom fra 5.trinn og oppover som har utfordringer med skoletilknytning. Dette kan være ungdom som har høyt fravær og som av ulike årsaker har vansker med å være tilstede på skolen. Eller det kan være ungdom som av ulike årsaker allerede har sluttet sin videregående utdanning, men som ønsker hjelp til å komme seg tilbake i skole eller arbeid.

  • Støtte- og motivasjonssamtaler med ungdom.
  • Være med som støtte og ungdommens sparringspartner i møter.
  • Motivere for annet behandlingstilbud og lose ungdommen inn hvis dette er et ønske fra ungdommen.
  • Motivere og lose inn i aktiviteter på fritiden som kan bidra til økt livskvalitet.
  • Vekking/Kjøring/henting til/fra skole (i avgrenset tidsperiode).
  • Bistå eleven i kommunikasjonen med skole eller hjelpeapparatet.
  • Være sparringspartner og støtte for foreldre.
  • Være med eleven på overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring.

UngdomsLOSen blir gjerne kontaktet av personer rundt eleven, dette kan for eksempel være læreren, foreldre, rådgiveren, sosiallæreren, kanskje et familiemedlem eller noen andre fra hjelpetjenesten i kommunen. Som regel blir UngdomsLOSen med på et møte sammen med eleven og den som har tatt kontakt for å bli bedre kjent med elevens skolesituasjon. Deretter bruker vi litt tid på å bli bedre kjent med eleven, samtidig som eleven skal bli trygg på oss. Ikke alle syns det er så enkelt å sitte og prate sammen for å bli bedre kjent, derfor har vi mange muligheter til aktiviteter som kan være med å gjøre relasjonsbyggingen litt enklere og litt morsommere. Vi kan for eksempel dra ut på kanotur, teste klatring, spille paintball eller kanskje vi tester ut å seile?
 
Ofte kan det være vanskelig for eleven å sette ord på hvorfor h*n ikke er på skolen, eller hvorfor h*n ikke ønsker å være på skolen, men sammen med ungdommen forsøker vi å finne ut hva som kan være årsaken til dette. Årsakene kan være mange og ofte svært sammensatt. For noen kan det være mye utenfor skolen som forstyrrer slik at man ikke klarer å gå på skolen. Det kan være familiesituasjonen som gjør ting litt vanskelig. Andre har vonde minner fra tidligere skolegang, noen har blitt mobbet eller behandlet dårlig på skolen tidligere som gjør at skolen er forbundet med en lite trygt og hyggelig sted. UngdomsLOSen er ikke en terapeut eller en behandler, men vi kan være med å lose ungdommen videre til riktig hjelpeinstans. 

Hvem jobber UngdomsLOSen med?

LOSen jobber med ungdom mellom fra 5.trinn og oppover som er bosatt i Nes Kommune.

 

Historie 

Det opprinnelige Los-prosjektet var et utviklingsprosjekt i 15 kommuner over hel landet som ble initiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2011. Gjennom Los-prosjektet skulle ungdommen få én person å forholde seg til som sørget for tett oppfølging, og som bidro til at ungdommene klarte å nyttiggjøre seg tilbud som gis i skolen eller andre tjenester. Etter denne treårsperiode ble det i 2014 utlyst nye midler og Nes Kommune fikk da, som en av 28 kommuner, tildelt midler til et treårig prosjekt.
Los-prosjektet startet opp i Nes høsten 2014 og avsluttes som prosjekt 2017.
Tilbudet med en ungdomsLOS i Nes Kommune videreføres allikevel som et del av ordiner drift når prosjektperioden er over.

Alle kan kontakte losen, privatpersoner, skoler, eller andre offentlig ansatte. Losen har kontor på kulturkontoret, men er ofte å finne i kjelleren på Årnes gamle skole. Her kan du gjerne komme innom på dagtid, eller etter avtale på kveldstid. For å avtale møte kan du enten ringe eller sende en melding på 40438301, eller på mail christiane.lier.dahl@nes-ak.kommune.no


Publisert: 17.11.2016 13:18:34
Sist endret: 16.06.2020 09:40