Innhold

Nes kommune har i år 12 stillinger til ungdommer i et prosjekt som heter «Språkjobb». Ungdommene blir delt inn i par som skal jobbe sammen med ulike oppgaver i to uker. Parene består av en ungdom med innvandrerbakgrunn og en ungdom fra den øvrige befolkningen. Gutter danner par med gutter og jenter med jenter. Disse parene vil arbeide sammen som par gjennom hele prosjektet. En viktig del av jobben er å snakke sammen, bli kjent og lære mer om kollegaen din! 

Gjennom arbeidsukene skal dere utføre vanlig arbeid mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Arbeidet kan for eksempel bestå i maling, hagearbeid og annet praktisk arbeid, og grunnet koronaepidemien vil det hovedsakelig foregå utendørs. Onsdagene vil du få ansvaret for å planlegge en aktivitet for kollegaen din. Dette kan være en hobby du har, noe du liker å gjøre eller noe du er interessert i som du ønsker å invitere den andre på.

Gjennom arbeidsperioden får du erfaring med hvordan det er å være arbeidstaker, med de plikter og rettigheter det medfører. Samtidig blir du kjent med et nytt menneske med helt annen bakgrunn enn deg selv! 

Arbeidet kan føres opp som arbeidserfaring på CV’en din og arbeidslederen vil kunne benyttes som referanse når du søker deg jobb senere – noe som er verdifullt for mange arbeidsgivere.

Ungdom mellom 15 - 25 år kan søke på stilligene i Språkjobb.  Stillingene i prosjektet vil deles likt mellom jenter og gutter. Halvparten av arbeidstakerne skal være fra familie med innvandrerbakgrunn og den andre halvparten fra den øvrige befolkningen.

Stillingene lyses ut på sosiale medier og her på nettsidene til kommunen. Hvis du vil søke på jobben så lager du en søknad og en CV og sender det på mail ved å trykke på knappen nederst på siden.

Dersom du ikke har skrevet søknad før, kan du få hjelp til dette på Nes frivilligsentral. Vi har satt opp to kvelder der du kan få veiledning og låne PC hos oss: onsdag 19.mai og onsdag 26. mai. På knappen nedenfor kan du bestille tid for veiledning:

Bestill tid her

Når søknadsfristen har gått ut, kontakter vi de aktuelle kandidatene og innkaller til intervju. Vi forsøker å kalle inn mange til intervju, slik at flest mulig av søkerne skal få intervjuerfaring. Intervjuene foregår på Nes frivilligsentral.  

Når alle stillingene er besatt, vil alle Språkjobbere samles på Flolangen Skogscamp den 17.juni. Her vil du få informasjon om jobben og møte kollegaen som du skal samarbeide med. Etter de to arbeidsukene vil vi ha en obligatorisk avslutning og evalueringskveld den 12.august. Disse kveldene vil være en betalt del av sommerjobben og inngå i arbeidstiden.

Arbeidstid i uke 30 og uke 31:

Mandag              

09:00 – 17:00
Tirsdag 09:00 – 17:00
Onsdag 12:00 – 20:00
Torsdag 09:00 – 17:00
Fredag 09:00 – 17:00

Lønn utbetales etter gjeldende tariff. Hvor mye man får i lønn avhenger av hvor gammel man er. 

Har du spørsmål til oss? Ta kontakt med

Thomas Håkonsen 911 94 522
Christiane Lier Dahl 404 38 301

Send inn søknad her!


Publisert: 10.05.2021 08:59:05
Sist endret: 11.05.2021 10:41