Innhold

Collage av aktiviteterKollage av kunstCollage av dyr

FRAM arbeider blant ungdom og unge voksne i Nes kommune. Tjenesten er organisert i virksomhet for inkludering, fritid og frivillighet. FRAM søker å øke livskvaliteten og selvfølelsen hos unge i Nes som ikke er i arbeid eller utdanning.

De ansatte i FRAM er på jobb og har oppfølging av ungdommer etter avtale hver dag. I tillegg har vi en åpen base i Årnes Gamle skole der vi serverer et gratis måltid og faste gruppeaktiviteter hver uke som er åpen for alle deltakerne våre:

Mandag  11:30 - 13:00   Åpen lunsj

Tirsdag   10:00 - 14:00   Aktivitet / tur for alle

Onsdag                           Møtedag/kontordag

Torsdag                          Tilbud til ulike mindre grupper

Fredag    10:00 - 11:30   Matlaging

               11:30 - 13:00   Åpen lunsj

 

Vi har igjen vært så heldig å få tildelt tilskuddsmidler fra Bufdir! Vi arbeider for at ALLE unge får mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter og lager alternative mestringsarenaer. I 2018/2019 blir det fotokurs, skrivekurs, utstilling og låtskriververksted. Dersom du kjenner noen som ville hatt nytte av en ny arena eller å få være med å uttrykke seg gjennom musikk, foto, tekst eller andre kunstuttrykk, ikke nøl med å ta kontakt.

Mer informasjon følger!

SPOR - forestillingsprosjekt for unge høsten 2017

Høsten 2017 laget unge i Nes utenfor utdanning og arbeid en sterk forestilling. Manuset, scenografi og musikk ble utviklet av gruppa og baserte seg på egne og andre unges erfaringer knyttet til utenforskap. Forestillingen ble spilt for fullt hus på Pakkhuset 25.januar 2018.

Mer informasjon her

Alle ungdommer og unge voksne i Nes skal gis en reell mulighet til å være i utdanning, jobb eller i meningsfull aktivitet.

Hva gjør vi?

I FRAM får man tett individuell oppfølging over tid. De ansatte skal være en samtalepartner som veileder, støtter og motiverer for å jobbe med endring og vekst.  Vi arbeider med å lage mestringsveier til jobb, utdanning eller annen meningsfull aktivitet sammen med deltakerne.

Målgruppen vår er unge som av ulike årsaker er i utenforskap. Vi har som målsetning å forebygge rusbruk og psykisk uhelse, og gi flere som ikke er i jobb eller utdanning mulighet til å fylle dagene med noe meningsfullt og sosialt.

FRAM samarbeider med kommunale hjelpeinstanser, lokale fritids- og velferdstilbud i Nes kommune, politi, helsevesen og NAV. Det gis prioritet til de som ikke har kommunale tjenester eller ytelser fra NAV. FRAM tar inn brukere etter kapasitet.

Målgruppe

• Unge i alderen 16-26 år
• Unge som ikke er i jobb, utdanning eller har annet aktivitetstilbud på dagtid
• Unge som av ulike årsaker har utfordringer i hverdagen

 

Christiane Lier  Dahl Camilla Matheis

Christiane Lier Dahl - 40438301

Send e-post

Camilla Matheis - 40036183

Send e-post

 


Publisert: 17.11.2016 13:18:49
Sist endret: 16.06.2020 09:39