Innhold

Collage av aktiviteterKollage av kunstCollage av dyr

FRAM arbeider blant ungdom og unge voksne i Nes kommune. Tjenesten er organisert i virksomhet for integrering, fritid og frivillighet og er del av ung|nes. FRAM søker å øke livskvaliteten og selvfølelsen hos unge i Nes som ikke er i arbeid eller utdanning.

Alle ungdommer og unge voksne i Nes skal gis en reell mulighet til å være i utdanning, jobb eller i meningsfull aktivitet.

Hva gjør vi?

I FRAM får man tett individuell oppfølging over tid. De ansatte skal være en samtalepartner som veileder, støtter og motiverer for å jobbe med endring og vekst.  Vi arbeider med å lage mestringsveier til jobb, utdanning eller annen meningsfull aktivitet sammen med deltakerne.

Målgruppen vår er unge som av ulike årsaker er i utenforskap. Vi har som målsetning å forebygge rusbruk og psykisk uhelse, og gi flere som ikke er i jobb eller utdanning mulighet til å fylle dagene med noe meningsfullt og sosialt.

FRAM samarbeider med kommunale hjelpeinstanser, lokale fritids- og velferdstilbud i Nes kommune, politi, helsevesen og NAV. Det gis prioritet til de som ikke har kommunale tjenester eller ytelser fra NAV. FRAM tar inn brukere etter kapasitet.

Målgruppe

• Unge som ikke er i jobb, utdanning eller har annet aktivitetstilbud på dagtid
• Unge som av ulike årsaker har utfordringer i hverdagen

De ansatte i FRAM er på jobb og har oppfølging av ungdommer etter avtale hver dag. I tillegg har vi en åpen base i Årnes Gamle skole 2 dager pr uke der vi serverer et gratis måltid og har ulike gruppeaktiviteter.

I FRAM mener vi at det er god forebygging å gjøre MER av det man trives med og det man er god til. Alle skal ha mulighet til å oppleve tilhørighet et sted.

Vi arbeider for at alle unge får mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter og lager alternative mestringsarenaer. Noen trives ute i skog og mark, noen liker å være sammen med dyr og noen trives med kreative aktiviteter innendørs. Vi legger til rette for et vidt spenn av aktivitet, både i små og store grupper.

ut|rop|tegn

Vi kommer ofte i kontakt med kreative unge som har ulike talenter. De siste årene har FRAM, ved hjelp av tilskuddsmidler, hatt ansvaret for gjennomføringen av utstillingen ut|rop|tegn. Her tar ungdommene over Galleriet i Kulturhuset og fyller det med det de ønsker. Dersom det er ønske fra deltakerne kan det gjennomføres ulike kurs og verksteder knyttet til ulike kunstuttrykk, og ungdommene hjelper og utfyller hverandre.

Dersom du kjenner noen som ville hatt nytte av et avbrekk i hverdagen, en ny arena for å møte andre, være i aktivitet, eller uttrykke seg på ulike måter -  ikke nøl med å ta kontakt!

Kontakt oss

 

   

Siri Welde - 40438301

Send e-post

Evy Marie Tangen - 40036183

Send e-post

 


Publisert: 17.11.2016 13:18:49
Sist endret: 30.01.2023 20:12