Innhold

Logo ung|nes

ung|nes

Her finner du alle fritidstjenestene for ungdom i Nes samlet på ett sted! Her finner du digitale møteplasser, underholdning, aktiviteter og online-arrangementer for de unge og lovende. Følg med på facebooksidene våre for oppdatert informasjon om tilbud til unge i Nes ved å trykke på knappen under!

ung|nes

 

Følg med på temasidene for koronavirus på kommunens nettside for oppdatert informasjon om smittesituasjon og hvilke regler som gjelder lokalt i Nes.

Fritidsklubbene i Nes

I Nes kommune finnes det fritidsklubber på Årnes, Neskollen og Auli. For oppdatert informasjon om alle fritidsklubbene, tilbud for ungdom, arrangement, ferieaktiviteter og nyheter, følg ung|nes på facebook.  

ÅRNES

Nes Ungdomscafe

Nes ungdomscafé er en møteplass for ungdom i alderen 13-17 år. Nes Ungdomscafé har også digital café der man kan møtes for å game, chatte og henge på nett:

Gå til digital café

Sjekk ut våre facbooksider for mer informasjon

Årnes juniorklubb

Torsdag: 18.00 - 20.30 Aldergrense: 5. - 7. trinn

Sjekk ut våre facbooksider for mer informasjon

Både ungdomskafeen og juniorklubben finner du i Årnes gamle skole, skolegata 8.

Nonstop tilrettelagt fritidsklubb

Nonstop Fritidsklubb er en tilrettelagt fritidsklubb. Klubben er åpen hver mandag og arrangerer kreative verksteder, diskotek, bingo, biljard og andre aktiviteter. Kiosken/cafeen er et viktig element for mange av våre gjester. Klubben har faste besøkende fra våre nabokommuner.

NESKOLLEN

Neskollen fjortis

Filmkvelder, gratis mat, spillturneringer og annen arrangert lek/aktivitet er noe av det vi har i programmet. 

Tirsdag 17.00-20.00 (Aldersgruppe 5.-7.trinn)

Sjekk ut våre facebooksider for mer info

Du finner fritidsklubben på Neskollen barneskole. Adresse; Melkeveien 19. 

AULI

Auli Gamingcafé

Torsdager 18:00 - 20:00 (Aldersgruppe 13 - 17 år)

Gaming-PCer, åpen gymsal, kiosk og biljard.

 Sjekk ut våre facebooksider for mer info

Auli juniorklubb

Onsdager  18.00-20.30 (Aldersgruppe 5.-7.trinn)

Du finner fritidsklubbene på Auli på Auli Grendehus, Grendehusvegen 1, 1929 Auli.  

Kontakt fritidsklubbene

Terje Andersen Ole Amundsen  

Klubbleder og UKM kontakt

Terje Andersen - 41245396

Send e-post

 

 

Klubbarbeider og UKM kontakt

Ansv. Boden Studio

Ole Amundsen - 90273183

Send e-post

 

 

Klubbarbeider

Hanna Skurdal Sann

 

 

 

 

 

Teamet er en tverrfaglig arbeidsgruppe innad i avdeling fritid og forebygging, og består av de ansatte i tjenestene FRAM, UngdomsLOS og utekontaktene. Teamet håndterer henvendelser som kommer til avdelingen vedrørende enkeltungdommer med behov for oppfølging, har jevnlige drøftinger med relevante samarbeidspartnere om utvikling i ungdomsmiljøet i Nes og kan iverksette tiltak på kort varsel ved behov. Alle våre tjenester i fritid og forebygging er lavterskeltilbud og krever ingen henvisning. Teamet jobber oppsøkende både ovenfor grupper og enkeltpersoner på skolene og ellers i de ulike nærområdene.  Forebyggende team har tilgang på en stor utstyrsbank med blant annet utstyr til klatring, padling, seiling, paintball, foto-, musikk og hobbyutstyr.

UngdomsLOS

Nes kommune har i dag ingen ansatt som jobber som ungdomslos. Forebyggene team v/Utekontaktene og FRAM har oppfølging av enkelte ungdommer som mellom 14 – 18 år som opplever utfordring med skoletilknytning eller står i fare for å falle fra utdanningsløpet. LOSen skal være en støttespiller for eleven og foreldrene i arbeidet med å øke tilstedeværelse, trivsel og faglig fungering på skolen. Det rettes særlig inn innsats hos barn og unge hvor fravær er knyttet til manglende omsorg fra foreldre, manglende nettverk, rusmisbruk, psykiske utfordringer eller mobbing. Arbeidet skal være helhetlig og omfatter også fungering og trivsel i hjemmet, på fritiden og sosialt. Både privatpersoner og hjelpeapparatet kan ta kontakt med ungdomsLOSen med ønske om veiledning eller oppfølging. Trykk på knappen under for å komme til losen sine sider.

UngdomsLOS

FRAM

FRAM gir tilbud til unge voksne fra 16-26 år som står utenfor utdanning og arbeid. Deltakerne i FRAM får tilbud om tett individuell oppfølging over lang tid ut fra de unges ønsker og ståsted. Det settes som hovedregel ingen tidsavgrensning på oppfølgingen. I møte med FRAM velger man selv hva man ønsker å fortelle om sin egen historie og situasjon, og det settes fokus på muligheter, kompetanse og ressurser. All oppfølging skjer på frivillig initiativ, og med utgangspunkt i hver enkeltes behov, ønsker og situasjon. Tjenesten har etablert en møteplass i Årnes sentrum der deltakerne i FRAM kan komme innom for å spise et gratis måltid, møte andre og snakke med de ansatte. En viktig del av oppfølgingen er å motivere til å ta i bruk hjelpetjenester og bistå med henvisning der det avdekkes behov, og å følge de unge i møte med andre instanser. Trykk på knappen under for å komme til FRAM sine sider.

FRAM

Utekontaktene

Utekontaktene arbeider med barn og unge fra 10-26. De bygger opp kunnskap om trender, hendelser og bevegelser i ungdomsmiljøene gjennom felting på skolen og tilstedeværelse på ungdommenes arenaer på kveldstid. De søker å være lett tilgjengelige for ungdommene, og bistår med veiledning, setter ungdommene i kontakt med hjelpeapparatet og kan gjøre avtaler om individuell oppfølging etter behov. Utekontaktene har faste friluftsgrupper i skolene der elever kan delta i ulike aktiviteter som omfattes av ulike kompetansemål i læreplanen. I små grupper kan man bygge gode relasjoner til ungdommene og arbeide for at elevene får oppleve mestring både faglig og sosialt på en alternativ arena og få et avbrekk fra den ordinære skoledagen. Utekontaktene jobber og direkte inn i fritidsklubbene, samt jobber oppsøkende ved ulike arrangementer. De er kurset i og gjennomfører HAP, hasjavvenningsprogrammet. Trykk på knappen under for å komme til utekontaktene sine sider.

Utekontaktene

Kontakt oss

Trond Solvang  Øystein Utekontakt Øyvind Kjøllesdal

Trond Solvang - 48955324

Utekontakt

Send e-post

Øystein Sørnes - 47683739

Utekontakt

Send e-post

Øyvind Kjøllesdal - 90408365

Utekontakt -

i permisjon frem til 6.april 2021

Send e-post

Christiane Lier Dahl Camilla Matheis  

Christiane Lier Dahl - 40438301

Fagansvarlig barn og unge / FRAM

Send e-post

Camilla Matheis - 40036183

FRAM

Send e-post

 

Hvor finner du oss?

Vi holder til på Årnes Gamle Skole som er plassert midt i Årnes sentrum. 

Boden Studio

Gratis lydstudio og øvingslokale for alle under 18 år!

 Vil du vite mer om Boden studio - les her

- et gratis tilbud til alle unge i Nes!

Dette er et kommunalt tilbud som driftes av Årnes Ungdomscafé. Primært rettet mot barn og ungdom som har en interesse innenfor musikk/lyd/produksjon.

Boden Studio har to øvingsrom som er utstyrt med gitarer, amper, sanganlegg og mikrofoner. I tillegg har vi mulighet til opptak – vi har et kontrollrom med profesjonelt utstyr og profesjonelle lydteknikere. Vi har lang produksjonserfaring fra enkle demoer, til større produksjoner innen flere musikalske stilarter som pop, rock, soul, gospel, viser, og rap. Mangler du beat eller melodier til din sang så har vi et bredt lydbibliotek som inneholder det meste!

Boden Studio arrangerer også Åpen Scene konserter, i sammarbeid med UKM– NES, noen ganger i måneden. Da kan alle som vil opptre med sin fremføring.

Er du interessert i innspilling, øvingsrom eller kurs? Ta kontakt med Boden studio i dag!

tlf.: 902 73 183

bodenstudio@gmail.com 

Sjekk ut våre facebooksider

BUA NES

 BUA - NES har et lokale spekket med utstyr som vi håper innbyggerne våre vil bruke flittig. BUA har det meste til fritidsaktiviteter, sport og friluft til gratis utlån. 

Les mer om BUA NES her

 UKM


Publisert: 17.11.2016 12:09:58
Sist endret: 15.09.2021 19:18
Fritid og forebygging

Besøksadresse:

Skolegata 11
2150 Årnes