Innhold

Logo ung|nes

ung|nes

Her finner du alle fritidstjenestene for ungdom i Nes samlet på ett sted. Her finner du digitale møteplasser, underholdning, aktiviteter og online-arrangementer for de unge og lovende. Ung|Nes holder til i nye lokaler på Årnes Amfi (inngangen til kulturhuset). Følg med på Facebook-sidene våre for oppdatert informasjon om tilbud til unge i Nes ved å trykke på knappen under.

 

ung|nes

 

 Her finner du oss.En printer som kan brukes til diverse prosjekter

 

Høstferieaktiviteter! 

Tirsdag 12. åpner vi for påmelding til årets høstferieaktiviteter. 

Mandag 2. oktober: Tusenfryd. Fra 6. klasse - 17 år. 100,-

Tirsdag 3. oktober: Klatreparken Høyt og Lavt. Fra 12 - 17 år. 100,- 

Onsdag 4. oktober: Bowling på Kongsvinger. 6. klasse - 17 år. 100,- 

Torsdag 5. oktober: Jumpyard trampolinepark. 6. klasse - 17 år. 100,- 

Torsdag 5. - lørdag 7. oktober (Ikke overnatting): Gaming LAN på Årnes ungdomskafé. Fra 5. trinn - 17 år. 100,-

Trykk her for mer informasjon. 

 

Metalheads against bullying arrangerer også i høstferien Metalheads på metalljakt med metalldetektor

Når: Onsdag 4. og torsdag 5. oktober. 

Aldersgruppe: 8. klasse og oppover.  

Påmelding: E-post til leif@against-bullying.no

 

Nyhet: Kodeklubb!

 Kodeklubb

Gratis tilbud fra 6. klasse og oppover. 

Tirsdager fra 14:30 - 16:00. Informasjon om sted kommer. 

Oppstart blir uke 37 (Tirsdag 12. september). 

 

Påmelding: Dere melder på ett eller flere kurs. Det forutsettes nok påmeldte (Minimum fire) for at kurs skal gjennomføres, og det settes et maksantall på tolv i første omgang. Påmelding skjer på e-post til siri.welde@nes.kommune.no 

 

Hva trenger man? Vi har p.t. ikke PC-er eller nettbrett til dette formålet. For elever på barneskolen tar man enten med eget nettbrett/egen laptop eller læringsbrett. For elever på ungdomstrinnet tar man enten med eget nettbrett/egen laptop eller skole-PC. Dette tas med på eget ansvar. Vi stiller med øvrig utstyr. 

 

Kursrekke for høsten 2023: 

Uke 37-41 (Påmeldingsfrist 01/09): Scratch (Trenger PC) 

Uke 42-46 (Påmeldingsfrist 06/10: Grunnleggende micro:bit (Trenger PC eller nettbrett) 

Uke 47-51 (Påmeldingsfrist 10/11: Makecode Arcade (Trenger PC) 

 

#klubben

I Nes kommune finnes det fritidsklubber på Årnes, Neskollen og Auli. For oppdatert informasjon om alle fritidsklubbene, tilbud for ungdom, arrangement, ferieaktiviteter og nyheter, følg Ung|Nes på facebook.  

#klubbenÅRNES

#klubbenÅrnes finner du i Årnes gamle skole, Skolegata 8. Her har vi tilbud til juniorer (mellomtrinnet), ungdom (fra 8.trinn til de fyller 18 år) og tilrettelagt fritidsklubb for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ungdomskaféen

Ungdomskaféen er en møteplass for ungdom i alderen 13-17 år.

Mandag: 14:00 - 17:00
Tirsdag: 14:30 - 21:00
Onsdag: 12:30 - 21:00
Torsdag: 14:30 - 21:00

Her har vi også digital kafé der man kan møtes for å game, chatte og henge på nett:

Gå til digital kafé

Sjekk ut våre facbooksider for mer informasjon

 

Juniorklubben

Torsdag: 18.00 - 20.30

Aldergrense: 5. - 7. trinn

Sjekk ut våre facbooksider for mer informasjon

 

Nonstop tilrettelagt fritidsklubb

Nonstop Fritidsklubb er en tilrettelagt fritidsklubb. Klubben er åpen hver mandag og arrangerer kreative verksteder, diskotek, bingo, biljard og andre aktiviteter. Kiosken/kafeen er et viktig element for mange av våre gjester. Klubben har faste besøkende fra våre nabokommuner.

Mandag: 17:30 - 20:30 

 

#klubbenNESKOLLEN

Du finner fritidsklubben på Neskollen barneskole.

Adresse: Melkeveien 19.  

 

Juniorklubben

Filmkvelder, gratis mat, spillturneringer og annen arrangert lek/aktivitet er noe av det vi har i programmet. 

Tirsdag 16.30-20.00 (Aldersgruppe 5.-7.trinn)

 

Ungdomstilbudet 

#klubbenNeskollen åpen for ungdom mellom 13-17 år.

Onsdager mellom 16.30 - 20.00

Sjekk ut våre facebooksider for mer info

 

 

#klubbenAULI

Du finner fritidsklubben på Auli på Auli Grendehus, Grendehusvegen 1, 1929 Auli.

 Her har vi gaming-PC'er, åpen gymsal, kiosk og biljard.

 

Ungdomstilbud

#klubbenAuli er åpen for ungdom i alderen 13-17 år

Torsdager fra 18:00 - 20:30 .

 

Juniorklubben

#klubbenAuli er åpen for 5.-7.trinn

Onsdag fra klokka 18.00-20.30 

 Sjekk ut våre facebooksider for mer info

 

 

 

Kontakt fritidsklubbene

send epost

 

ung|nes #STUDIO

Gratis lydstudio og øvingslokale for alle under 18 år!

 Vil du vite mer om ung|nes #STUDIO - les her

- et gratis tilbud til alle unge i Nes!

Dette er et kommunalt tilbud som driftes av #klubbenÅrnes.

Primært er tilbudet rettet mot barn og ungdom som har en interesse innenfor musikk/lyd/produksjon.

ung|nes #STUDIO har to øvingsrom som er utstyrt med gitarer, amper, sanganlegg og mikrofoner. I tillegg har vi mulighet til opptak – vi har et kontrollrom med profesjonelt utstyr og profesjonelle lydteknikere. Vi har lang produksjonserfaring fra enkle demoer, til større produksjoner innen flere musikalske stilarter som pop, rock, soul, gospel, viser, og rap. Mangler du beat eller melodier til din sang så har vi et bredt lydbibliotek som inneholder det meste!

#STUDIO arrangerer også Åpen Scene konserter, i sammarbeid med UKM– NES, noen ganger i måneden. Da kan alle som vil opptre med sin fremføring.

Er du interessert i innspilling, øvingsrom, filmredigering eller kurs? Ta kontakt i dag!

Kontakt oss her

BUA NES

BUA NES har et lokale spekket med utstyr som vi håper innbyggerne våre vil bruke flittig. BUA har det meste til fritidsaktiviteter, sport og friluft til gratis utlån. 

Les mer om BUA NES her

 

UKM

Ung Kultur Møtes

Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvikle talentet ditt? UKM er en møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen. Her kan du vise frem det du brenner for, eller hjelpe andre å bli sett. I UKM er alle kulturelle uttrykk velkomne, enten det er sang, dans, fotokunst, cosplay eller moderne dans. 

Les mer om UKM her

 

Teamet er en tverrfaglig arbeidsgruppe innad i avdeling fritid og forebygging, og består av de ansatte i tjenestene FRAM, UngdomsLOS og utekontaktene. Teamet håndterer henvendelser som kommer til avdelingen vedrørende enkeltungdommer med behov for oppfølging, har jevnlige drøftinger med relevante samarbeidspartnere om utvikling i ungdomsmiljøet i Nes og kan iverksette tiltak på kort varsel ved behov. Alle våre tjenester i fritid og forebygging er lavterskeltilbud og krever ingen henvisning. Teamet jobber oppsøkende både ovenfor grupper og enkeltpersoner på skolene og ellers i de ulike nærområdene. Forebyggende team har tilgang på en stor utstyrsbank med blant annet utstyr til klatring, padling, seiling, paintball, foto-, musikk og hobbyutstyr.

UngdomsLOS

Forebyggene team v/Utekontaktene og FRAM har oppfølging av enkelte ungdommer som mellom 14 – 18 år som opplever utfordring med skoletilknytning eller står i fare for å falle fra utdanningsløpet. LOSen skal være en støttespiller for eleven og foreldrene i arbeidet med å øke tilstedeværelse, trivsel og faglig fungering på skolen. Det rettes særlig inn innsats hos barn og unge hvor fravær er knyttet til manglende omsorg fra foreldre, manglende nettverk, rusmisbruk, psykiske utfordringer eller mobbing. Arbeidet skal være helhetlig og omfatter også fungering og trivsel i hjemmet, på fritiden og sosialt. Både privatpersoner og hjelpeapparatet kan ta kontakt med ungdomsLOSen med ønske om veiledning eller oppfølging. Trykk på knappen under for å komme til losen sine sider.

UngdomsLOS

FRAM

FRAM gir tilbud til unge voksne fra 16-26 år som står utenfor utdanning og arbeid. Deltakerne i FRAM får tilbud om tett individuell oppfølging over lang tid ut fra de unges ønsker og ståsted. Det settes som hovedregel ingen tidsavgrensning på oppfølgingen. I møte med FRAM velger man selv hva man ønsker å fortelle om sin egen historie og situasjon, og det settes fokus på muligheter, kompetanse og ressurser. All oppfølging skjer på frivillig initiativ, og med utgangspunkt i hver enkeltes behov, ønsker og situasjon. Tjenesten har etablert en møteplass i Årnes sentrum der deltakerne i FRAM kan komme innom for å spise et gratis måltid, møte andre og snakke med de ansatte. En viktig del av oppfølgingen er å motivere til å ta i bruk hjelpetjenester og bistå med henvisning der det avdekkes behov, og å følge de unge i møte med andre instanser. Trykk på knappen under for å komme til FRAM sine sider.

FRAM

Utekontaktene

Utekontaktene arbeider med barn og unge fra 10-26. De bygger opp kunnskap om trender, hendelser og bevegelser i ungdomsmiljøene gjennom felting på skolen og tilstedeværelse på ungdommenes arenaer på kveldstid. De søker å være lett tilgjengelige for ungdommene, og bistår med veiledning, setter ungdommene i kontakt med hjelpeapparatet og kan gjøre avtaler om individuell oppfølging etter behov. Utekontaktene har faste friluftsgrupper i skolene der elever kan delta i ulike aktiviteter som omfattes av ulike kompetansemål i læreplanen. I små grupper kan man bygge gode relasjoner til ungdommene og arbeide for at elevene får oppleve mestring både faglig og sosialt på en alternativ arena og få et avbrekk fra den ordinære skoledagen. Utekontaktene jobber og direkte inn i fritidsklubbene, samt jobber oppsøkende ved ulike arrangementer. De er kurset i og gjennomfører HAP, hasjavvenningsprogrammet. Trykk på knappen under for å komme til utekontaktene sine sider.

Utekontaktene

 Kontakt oss

Siri Welde
Fagansvarlig barn og unge
FRAM
Tlf. 404 38 301

Evy Marie Tangen
LOS-koordinator
FRAM
Tlf. 400 36183

Rino Hemstad Eliassen
Ung|Nes
Tlf. 990 97 061

Trond Solvang
Utekontakt
Tlf. 489 55 324

Øystein Sørnes
Utekontakt
Tlf. 476 83 739

Hvor finner du oss?

Vi holder til på Årnes Amfi (inngangen til kulturhuset) og på Årnes Gamle Skole som er plassert midt i Årnes sentrum. 

 


Publisert: 17.11.2016 12:09:58
Sist endret: 12.09.2023 13:10
Fritid og forebygging

Besøksadresse:

Skolegata 11
2150 Årnes