Innhold

Logo ung|nes

ung|nes

Her finner du alle fritidstjenestene for ungdom i Nes samlet på ett sted! Her finner du digitale møteplasser, underholdning, aktiviteter og online-arrangementer for de unge og lovende. ung|nes holder til i nye lokaler på Årnes Amfi (inngangen til kulturhuset) Følg med på facebooksidene våre for oppdatert informasjon om tilbud til unge i Nes ved å trykke på knappen under!

ung|nes

 

 

#klubben

I Nes kommune finnes det fritidsklubber på Årnes, Neskollen og Auli. For oppdatert informasjon om alle fritidsklubbene, tilbud for ungdom, arrangement, ferieaktiviteter og nyheter, følg ung|nes på facebook.  

#klubbenÅRNES

#klubbenÅrnes finner du i Årnes gamle skole, skolegata 8. Her har vi tilbud til juniorer (mellomtrinnet), ungdom (fra 8.trinn til de fyller 18 år) og tilrettelagt fritidsklubb for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ungdomscaféen

Ungdomscaféen er en møteplass for ungdom i alderen 13-17 år.

Mandag kl. 1400 - 1700
Tirsdag kl. 1430 - 2100
Onsdag kl. 1230 - 2100
Torsdag kl. 1430 - 2100

Her har vi også digital café der man kan møtes for å game, chatte og henge på nett:

Gå til digital café

Sjekk ut våre facbooksider for mer informasjon

Juniorklubben

Torsdag: 18.00 - 20.30 Aldergrense: 5. - 7. trinn

Sjekk ut våre facbooksider for mer informasjon

Nonstop tilrettelagt fritidsklubb

Nonstop Fritidsklubb er en tilrettelagt fritidsklubb. Klubben er åpen hver mandag og arrangerer kreative verksteder, diskotek, bingo, biljard og andre aktiviteter. Kiosken/cafeen er et viktig element for mange av våre gjester. Klubben har faste besøkende fra våre nabokommuner.

#klubbenNESKOLLEN

Du finner fritidsklubben på Neskollen barneskole. Adresse; Melkeveien 19.  

Juniorklubben

Filmkvelder, gratis mat, spillturneringer og annen arrangert lek/aktivitet er noe av det vi har i programmet. 

Tirsdag 16.30-20.00 (Aldersgruppe 5.-7.trinn)

Sjekk ut våre facebooksider for mer info

Ungdomstilbudet 

#klubbenNeskollen åpen for ungdom mellom 13-17 år på onsdager mellom 16.00 - 20.00! Følg med på Facebook for oppdatert info!

#klubbenAULI

Du finner fritidsklubben på Auli på Auli Grendehus, Grendehusvegen 1, 1929 Auli.

Ungdomstilbud

#klubbenAuli er åpen for ungdom i alderen 13-17 år hver torsdager fra 18:00 - 21:00 . Her har vi gaming-PC'er, åpen gymsal, kiosk og biljard.

 Sjekk ut våre facebooksider for mer info

#klubbenAuli er åpen for 5.-7.trinn hver onsdag fra klokka 18.00-20.30 

Kontakt fritidsklubbene

send epost

ung|nes #STUDIO

Gratis lydstudio og øvingslokale for alle under 18 år!

 Vil du vite mer om ung|nes #STUDIO - les her

- et gratis tilbud til alle unge i Nes!

Dette er et kommunalt tilbud som driftes av #klubbenÅrnes.

Primært er tilbudet rettet mot barn og ungdom som har en interesse innenfor musikk/lyd/produksjon.

ung|nes #STUDIO har to øvingsrom som er utstyrt med gitarer, amper, sanganlegg og mikrofoner. I tillegg har vi mulighet til opptak – vi har et kontrollrom med profesjonelt utstyr og profesjonelle lydteknikere. Vi har lang produksjonserfaring fra enkle demoer, til større produksjoner innen flere musikalske stilarter som pop, rock, soul, gospel, viser, og rap. Mangler du beat eller melodier til din sang så har vi et bredt lydbibliotek som inneholder det meste!

#STUDIO arrangerer også Åpen Scene konserter, i sammarbeid med UKM– NES, noen ganger i måneden. Da kan alle som vil opptre med sin fremføring.

Er du interessert i innspilling, øvingsrom, filmredigering eller kurs? Ta kontakt i dag!

Kontakt oss her

BUA NES

 BUA - NES har et lokale spekket med utstyr som vi håper innbyggerne våre vil bruke flittig. BUA har det meste til fritidsaktiviteter, sport og friluft til gratis utlån. 

Les mer om BUA NES her

 UKM

Teamet er en tverrfaglig arbeidsgruppe innad i avdeling fritid og forebygging, og består av de ansatte i tjenestene FRAM, UngdomsLOS og utekontaktene. Teamet håndterer henvendelser som kommer til avdelingen vedrørende enkeltungdommer med behov for oppfølging, har jevnlige drøftinger med relevante samarbeidspartnere om utvikling i ungdomsmiljøet i Nes og kan iverksette tiltak på kort varsel ved behov. Alle våre tjenester i fritid og forebygging er lavterskeltilbud og krever ingen henvisning. Teamet jobber oppsøkende både ovenfor grupper og enkeltpersoner på skolene og ellers i de ulike nærområdene.  Forebyggende team har tilgang på en stor utstyrsbank med blant annet utstyr til klatring, padling, seiling, paintball, foto-, musikk og hobbyutstyr.

UngdomsLOS

Forebyggene team v/Utekontaktene og FRAM har oppfølging av enkelte ungdommer som mellom 14 – 18 år som opplever utfordring med skoletilknytning eller står i fare for å falle fra utdanningsløpet. LOSen skal være en støttespiller for eleven og foreldrene i arbeidet med å øke tilstedeværelse, trivsel og faglig fungering på skolen. Det rettes særlig inn innsats hos barn og unge hvor fravær er knyttet til manglende omsorg fra foreldre, manglende nettverk, rusmisbruk, psykiske utfordringer eller mobbing. Arbeidet skal være helhetlig og omfatter også fungering og trivsel i hjemmet, på fritiden og sosialt. Både privatpersoner og hjelpeapparatet kan ta kontakt med ungdomsLOSen med ønske om veiledning eller oppfølging. Trykk på knappen under for å komme til losen sine sider.

UngdomsLOS

FRAM

FRAM gir tilbud til unge voksne fra 16-26 år som står utenfor utdanning og arbeid. Deltakerne i FRAM får tilbud om tett individuell oppfølging over lang tid ut fra de unges ønsker og ståsted. Det settes som hovedregel ingen tidsavgrensning på oppfølgingen. I møte med FRAM velger man selv hva man ønsker å fortelle om sin egen historie og situasjon, og det settes fokus på muligheter, kompetanse og ressurser. All oppfølging skjer på frivillig initiativ, og med utgangspunkt i hver enkeltes behov, ønsker og situasjon. Tjenesten har etablert en møteplass i Årnes sentrum der deltakerne i FRAM kan komme innom for å spise et gratis måltid, møte andre og snakke med de ansatte. En viktig del av oppfølgingen er å motivere til å ta i bruk hjelpetjenester og bistå med henvisning der det avdekkes behov, og å følge de unge i møte med andre instanser. Trykk på knappen under for å komme til FRAM sine sider.

FRAM

Utekontaktene

Utekontaktene arbeider med barn og unge fra 10-26. De bygger opp kunnskap om trender, hendelser og bevegelser i ungdomsmiljøene gjennom felting på skolen og tilstedeværelse på ungdommenes arenaer på kveldstid. De søker å være lett tilgjengelige for ungdommene, og bistår med veiledning, setter ungdommene i kontakt med hjelpeapparatet og kan gjøre avtaler om individuell oppfølging etter behov. Utekontaktene har faste friluftsgrupper i skolene der elever kan delta i ulike aktiviteter som omfattes av ulike kompetansemål i læreplanen. I små grupper kan man bygge gode relasjoner til ungdommene og arbeide for at elevene får oppleve mestring både faglig og sosialt på en alternativ arena og få et avbrekk fra den ordinære skoledagen. Utekontaktene jobber og direkte inn i fritidsklubbene, samt jobber oppsøkende ved ulike arrangementer. De er kurset i og gjennomfører HAP, hasjavvenningsprogrammet. Trykk på knappen under for å komme til utekontaktene sine sider.

Utekontaktene

Kontakt oss

Trond Solvang  Øystein Utekontakt Øyvind Kjøllesdal

Trond Solvang - 48955324

Utekontakt

Send e-post

Øystein Sørnes - 47683739

Utekontakt

Send e-post

Øyvind Kjøllesdal - 90408365

Utekontakt 

Send e-post

Hvor finner du oss?

Vi holder til på Årnes Gamle Skole som er plassert midt i Årnes sentrum. 

 


Publisert: 17.11.2016 12:09:58
Sist endret: 01.09.2022 23:31
Fritid og forebygging

Besøksadresse:

Skolegata 11
2150 Årnes