Innhold

 

Ungdom trenger å utvikle sosiale ferdigheter

Fritidsklubben er en arena der ungdommer kan bygge opp nye kvalifikasjoner på måter som skolen ikke har anledning til. I møtet med voksne de får tillitt til kan de få prøve ut ferdigheter som gir dem økt mestringsfølelse og selvtillit. I ungdomsklubben lærer ungdommene å ta ansvar, til å stake ut en kurs og til å utvikle sin egen evne til refleksjon.

Fritidsklubben er et samfunn i miniatyr. Den har både formelle og uformelle strukturer. Her kan barn og ungdom tilegne seg en demokratisk praksis og trene seg opp i medbestemmelse. Det å sette seg mål for aktivitetene er ikke de voksnes sak. De unge lærer at deres deltakelse er nødvendig for at ting skal skje. Samtidig er veien til målet minst like viktig. For å realisere sine ønsker trenger man å samarbeide: Å målbære egne meninger, lytte til andre, løse konflikter, ta ansvar og lede andre. Ikke minst lærer man å tilpasse seg demokratiske strukturer og spilleregler, plikter og rettigheter, gjennom å ”gjøre det selv”.

I Nes kommune finnes det fritidsklubber på Årnes, Neskollen og Auli.  

 

Både ungdomskafeen og juniorklubben finner du i Årnes gamle skole, skolegata 8.

Ungdomscaféen

Selve livsnerven i Ungdomscaféen er de åpne ettermiddagene/kveldene hvor ungdom møtes til upretensiøst samvær. Ungdomskafeen er her det naturlige samlingspunktet, enten man er aktivt deltagende med de voksne, eller man nøyer seg med å slappe av i lokalet det hele fra tilskuerplass. Kjøkkenet eller kiosken er et annet viktig tilholdssted, hvor det både lages og selges enkel mat og drikke. Denne sonen gir nok for mange en følelse av noe hjemlig, og en tilhørighet til Ungdomskafeen som noe mer enn ”et sted å være”. De åpne klubbkveldene gir også rom for ulike spill, hvor biljard og bordtennis er ”klassikerne”. Fra tid til annen arrangeres program med tematisk innhold, men også konkurranser og samlinger. Ungdom er selv delaktig med å arrangere dette. Som deltakere over tid i et slikt miljø, vil man få gode muligheter til å bli kjent med hverandre og til å samhandle – på tvers av bakgrunn, alder og kjønn.

Åpningstider:

Mandag: 14.00 - 17.00
Tirsdag:  14.30 - 21.00
Onsdag:  12.30 - 21.00
Torsdag:  14.30- 21.00

 

Juniorklubb

Juniorklubben har gjerne en stor brukergruppe som bruker tilbudet fast hver gang, hvor flere går i samme klasse og kjenner hverandre godt. Juniorklubben tar tak i de unges ressurser, utvikler dem og bidrar til å skape nettverk og et trygt miljø. De gis et tilbud hvor de får utviklet og dyrket sine interesser og kreative sider.
Det kan være veldig varierte tilbud, men generelt er det mindre fokus på store arrangement/aktiviteter som gjerne er vanlig på ungdomsklubb hvor brukerne er mer selvdrevne.

Torsdag: 18.00 - 20.30
Aldergrense: 5. - 7. trinn

Sjekk ut våre facbooksider for mer informasjon

NB!

Torsdag 19.09 vil lokalene til Juniorklubben være for Brød&Cirkus. Juniorklubben Årnes ønsker å invitere til Kino kveld med Toy Story 4.

Det er gratis for alle mellom 10-12år.

Oppmøte 17:45 foran inngangen til kiosken på Kulturhuset, der vil dere bli mottatt av Grethe og Anny som jobber på Fritidsklubben Årnes.

 

Neskollen Fritidsklubb

 

 

Juniorklubb 

Neskollen fritidsklubb tar tak i de unges ressurser, utvikler dem og bidrar til å skape nettverk og et trygt miljø. De gis et tilbud hvor de får utviklet og dyrket sine interesser og kreative sider. De ansatte har som oppgave å være trygge og gode rollemodeller og skaper en komfortabel relasjon med brukerne.

Filmkvelder, gratis mat, spillturneringer og annen arrangert lek/aktivitet er noe av det vi har i programmet.

 

Åpningstider:

Tirsdag 17.30-20.30 (Junior 10-12 år)

Sjekk ut våre facebooksider for mer info


Du finner fritidsklubben på neskollen barneskole. Adresse; Melkeveien 19. 

Juniorklubben har følgende åpningstider

Åpningstider:

Onsdag:  18.00-20.30
Aldergrense: 5. - 7. trinn

Auli Gamingcafè har følgende åpningstider

Torsdag: 15.00 - 20.30
Aldersgrense 13 - 17 år

Gamingpcer, åpen gymsal, kiosk og biljard.

Du finner fritidsklubben på adresse; Grendehusvegen 1  

NONSTOP

Nonstop Fritidsklubb er en tilrettelagt fritidsklubb. Klubben er åpen hver mandag og arrangerer kreative verksteder, diskotek, bingo, biljard og andre aktiviteter. Kiosken/cafeen er et viktig element for mange av våre gjester. Klubben har faste besøkende fra våre nabokommuner.

 Oppstart 19.08.2019 Kl. 17:30

                                                                                       

                                                                      - et gratis tilbud til alle unge i Nes!

Dette er et kommunalt tilbud som driftes av Årnes Ungdomscafé. Primært rettet mot barn og ungdom som har en interesse innenfor musikk/lyd/produksjon.


Boden Studio har to øvingsrom som er utstyrt med gitarer, amper, sanganlegg og mikrofoner. I tillegg har vi mulighet til opptak – vi har et kontrollrom med profesjonelt utstyr og profesjonelle lydteknikere. Vi har lang produksjonserfaring fra enkle demoer, til større produksjoner innen flere musikalske stilarter som pop, rock, soul, gospel, viser, og rap. Mangler du beat eller melodier til din sang så har vi et bredt lydbibliotek som inneholder det meste!


Boden Studio arrangerer også Åpen Scene konserter, i sammarbeid med UKM– NES, noen ganger i måneden. Da kan alle som vil opptre med sin fremføring.

Er du interessert i innspilling, øvingsrom eller kurs? Ta kontakt med Boden studio i dag!

tlf.: 902 73 183

bodenstudio@gmail.com 

Sjekk ut våre facebooksider

 

Boden radio

                                                                                                      
                                                                       – en podcast om og for ungdom


August 2017 stuper Boden Studio inn i radioens store univers og skal skape et podcast-program som skal omfatte dagens ungdom og deres synspunkter.


Det blir temaer som:
• Politikk
• Musikk
• Hobbyer
• Skole
• Ungdomsmiljøer


Vi inviteterer alle som vil og har lyst til å sitte ned og chatte og diskutere, argumentere, komme med musikkønsker, og/eller tralle en låt selv. Ungdom mellom13-18 er de vi søker da vi er interessert i deres syn og tanker om verden vi lever i.

Dette er et kommunalt tilbud, i Avd. Fritid & Forebygging, og er rusfritt og GRATIS for alle som deltar.

Hvis DU er interessert, ta kontakt så fort du kan!

tlf.: 902 73 183
bodenstudio@gmail.com 

Terje Andersen Ole Amundsen  

Klubbleder og UKM kontakt

Terje Andersen - 41245396

Send e-post

 

 

Klubbarbeider og UKM kontakt

Ansv. Boden Studio

Ole Amundsen - 90273183

Send e-post

 

 

Klubbarbeider

Hanna Skurdal Sann

 

 

 

 


Publisert: 17.11.2016 12:59:42
Sist endret: 16.06.2020 09:42