Fritid og forebygging

Pil å bue

Kontakt oss:

Heidi Sann - Avdelingsleder

VISJON: Meningsfylt fritid for alle!
Det betyr: En avdeling som inkluderer alle grupper og som skal preges av helhetlig tenkning der trygghet og trivsel er grunnlaget for sosialisering og aktiviteter.

Avdeling fritid og forebygging tilbyr ulike fritids- og lavterskeltilbud forankret i kulturavdelingen. Avdelingen arbeider for å skape trygge og inkluderende møteplasser, gi aktivitetstilbud og oppfølging til barn og unge med det mål å øke livskvalitet, selvfølelse og gi alle mulighet for å oppleve mestring og tilhørighet. Som lavterskeltilbud krever tjenestene i avdelingen ingen henvisning og aktivitetene og oppfølgingen er gratis eller har svært lav kostnad. Avdelingen arbeider målrettet for å forebygge rusmisbruk og psykisk uhelse, og for å lose ungdommer og foreldre som trenger veiledning og hjelp videre i møte med det kommunale hjelpeapparatet.


Trivsel, tilhørighet og livskvalitet betegner også tilbudene for den voksne gruppen som er Nes eldresenter og Oasen dagsenter og de nye møteplassene ute i grendene.

Oversikt