Fritid og forebygging

Pil å bue

Kontakt oss:

Heidi Sann 

Virksomhetsleder

Telefon 99501440

E-post: heidi.sann@nes.kommune.no 

VISJON: Meningsfylt fritid for alle!
Det betyr: En avdeling som inkluderer alle grupper og som skal preges av helhetlig tenkning der trygghet og trivsel er grunnlaget for sosialisering og aktiviteter.

I virksomheten Integrering, fritid og frivillighet finner man i tillegg til flyktningtjenestenulike fritids- og lavterskeltilbud forankret i kulturavdelingen. Avdelingen arbeider for å skape trygge og inkluderende møteplasser, gi aktivitetstilbud og oppfølging med det mål å øke livskvalitet, selvfølelse og gi alle mulighet for å oppleve mestring og tilhørighet.

Som lavterskeltilbud krever tjenestene i avdelingen ingen henvisning og aktivitetene og oppfølgingen er gratis eller har svært lav kostnad. Avdelingen arbeider målrettet for å forebygge rusmisbruk og psykisk uhelse, og for å lose ungdommer og foreldre som trenger veiledning og hjelp videre i møte med det kommunale hjelpeapparatet.

Mer om tilbud til ungdom finner du på sidene til ung|nes


Trivsel, tilhørighet og livskvalitet betegner også tilbudene for voksne, blant disse Nes eldresenter, Oasen dagsenter og de nye møteplassene ute i grendene: Nes Kafé.

Oversikt