Innhold

Rus og avhengighet

Ønsker du hjelp på grunn av avhengighet av alkohol eller andre rusmidler? Familie og pårørende kan også ta kontakt.

Kommunen kan tilby deg
  • råd og veiledning
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • plass i institusjon
  • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål
Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til
  • poliklinisk rusbehandling
  • rusbehandling i institusjon
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 Hvem kan få hjelp?

Rusmiddelavhengige og deres familier og pårørende. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen du mottar.

Alle nye henvendelser rettes til virksomheten Dialog og mestring:

Telefon: 66 10 48 00

Post og besøksadresse: Leirvegen 4 C, 2150 Årnes

Åpningstid: kl: 08.00- 15.00

Ønsker du å søke om tjenester fra oss kan du benytte søknadsskjemaet under. Skjemaet sender du til Dialog og mestring.

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Du kan også søke hjelp via din fastlege.

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 30.01.2023 20:02