Innhold

Psykisk  helse

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er behovsprøvd.

Du kan få tilbud om kurs, grupper eller individuelle samtaler.  

Personer som:

  • har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse

Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Alle nye henvendelser rettes til virksomheten Dialog og mestring:

Telefon: 66 10 48 00

Post og besøksadresse: Leirvegen 4 C, 2150 Årnes

Åpningstid: kl: 08.00- 15.00

Ønsker du å søke om tjenester fra oss kan du benytte søknadsskjemaet under. Skjemaet sender du til Dialog og mestring.

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Du kan også søke hjelp via din fastlege.

Akutt psykisk helsehjelp

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statforvalteren.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 26.01.2023 10:05