Innhold

Miljøarbeidertjenesten

Du kan ha rett til bistand fra miljøarbeidertjenesten dersom du har behov for praktisk bistand og/eller opplæring.

 • personlig hygiene
 • rengjøring
 • matlaging
 • handling
 • helsemessige forhold
 • koordinering av tjenester
 • sosial kontakt
 • tilsyn ved behov
 • veiledning/samtale i ulike situasjoner /problemstillinger
 • vi kan sette deg i kontakt med ulike instanser for å avklare arbeids-/aktivitetstilbud
 • helsehjelp

 

Helse og omsorgtjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven 

Kontaktinformasjon


Lena Olsen, Konstituert virksomhetsleder                        Lill-Ann Guldbrandsen, sekretær

tlf. 91783981                                                                     tlf.  66104650

Send e-post    

Postadresse: Nes kommune, Miljøarbeidertjenesten, pb 114, 2151 Årnes

Besøksadresse: Leirveien 12A, 2150 Årnes


Publisert: 06.12.2016 10:26:44
Sist endret: 18.01.2023 09:55