Innhold

Miljøarbeidertjenesten

Du kan få bistand fra miljøarbeidertjenesten uavhengig av av hvilken bolig du har og hvor i kommunen du bor. Praktisk bistand og opplæring er bistand til:

 • personlig hygiene
 • rengjøring
 • matlaging
 • handling
 • helsemessige forhold
 • koordinering av tjenester
 • sosial kontakt
 • tilsyn ved behov
 • veiledning/samtale i ulike situasjoner /problemstillinger
 • vi kan sette deg i kontakt med ulike instanser for å avklare arbeids-/aktivitetstilbud
 • helsehjelp

 

Lovverk:

Helse og omsorgtjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven

 

Kontaktinformasjon:


Thea Vangen, Virksomhetsleder                        Lill-Ann Guldbrandsen, sekretær

tlf. 63911368/90180940                                     tlf. 63911446/47643658      

send e-post    

 

Postadresse: Nes kommune, Miljøarbeidertjenesten, pb 114, 2151 Årnes

Besøksadresse: Leirveien 6, 2150 Årnes

 

 


Publisert: 06.12.2016 10:26:44
Sist endret: 06.12.2016 10:35