Innhold

Matombringing 

Nes kommune tilbyr matombringing til hjemmeboende eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Maten produseres ved kjøkkenet på Nes sykehjem, og bringes hjem til deg to dager i uken. Du bestemmer selv hvor mange porsjoner du vil ha pr. uke. 

Hvem gjelder tilbudet for?

Innbyggere som på grunn av funksjonsnedsettelse, sykdom eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Kontaktinformasjon

Nes kommune, Dialog og mestring

Telefon: 66 10 48 00

Besøksadresse: Leirvegen 4c, 2150 Årnes

Åpningstid: kl: 08.00- 15.00

Send oss gjerne en e-post om du ikke når oss på telefon, men husk å ikke oppgi personsensitive opplysninger.

E-post

Her finner du søknadsskjema

 

 


Publisert: 21.09.2016 13:20:29
Sist endret: 30.06.2021 13:42