Innhold

Kreftkoordinator

 

Kreftkoordinatorens/ressurssykepleierens oppgaver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Kreftkoordinatoren/ressurssykepleieren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kontaktinformasjon:

Bente Schi Nordvold  
Mobil: 94 16 49 30

epost: bente.schi.nordvold@nes.kommune.no

Ina Holst Engen

epost :ina.holst.engen@nes.kommune.no

 


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 21.09.2016 12:50