Innhold

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatorens/ressurssykepleierens oppgaver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Kreftkoordinatoren/ressurssykepleieren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kontaktinformasjon:

Bente Schi Nordvold  
Mobil: 94 16 49 30

epost: bente.schi.nordvold@nes.kommune.no

Renate Salbu
Mobil: 94 02 91 43

epost: renate.salbu@nes.kommune.no


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 21.03.2023 11:41