Innhold

Koordinerende enhet

Har du som innbygger et sammensatt og langvarig tjenestebehov for kommunale tjenester, eller har du foreldreansvar for et barn som har det?

Koordinerende enhet i kommunen skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enheten har overordnet ansvar for individuell plan og koordinatorer i kommunen. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

Ta kontakt med Koordinerende enhet i virksomheten Dialog og Mestring hvis du ønsker mer informasjon eller trenger hjelp til å koordinere dine tjenestetilbud.

Dialog og mestring

Telefon: 66 10 48 00

Post og besøksadresse: Leirvegen 4 C, 2150 Årnes

Åpningstid: kl: 08.00- 15.00

Ønsker du å søke om tjenester fra oss kan du benytte søknadsskjemaet under. Skjemaet sender du til Dialog og mestring.

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-5

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator §6

Informasjon om individuell plan og koordinator - Helsenorge


Publisert: 22.03.2023 13:49:22
Sist endret: 22.03.2023 13:54