Innhold

Hva er Mestringsteamet?

  • Tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg.
  • Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for rehabiliteringen. Målene tar utgangspunkt i hva du synes er viktig for å mestre din hverdag.
  • Det tverrfaglige teamet jobber sammen med deg for å nå målene dine.

Hvem passer dette for?

Deg som er over 18 år, og:

  • Nylig har fått, eller står i fare for, å utvikle funksjonstap
  • Som kan ha nytte av rehabilitering og trening
  • Har et ønske om å ta tak i egen situasjon, støttet av et tverrfaglig team
  • Bor hjemme og kan motta tjenester i hjemmet

 

Vi i Mestringsteamet er et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeuter og fysioterapeuter som samarbeider med Hjemmetjenesten. Vi ønsker å bidra til at du kan nå dine mål.

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene for at du skal klare mer selv i egen hverdag. For å nå målene du setter deg, jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evalueringen av fremgang og justering av mål vil skje underveis.

 

Vi forventer at du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen.

 

For mer informasjon om Mestringsteamet kan du kontakte Dialog og Mestring.

Telefon: 66 10 48 00

Besøksadresse: Leirvegen 4c, 2150 Årnes

Åpningstid: kl: 08.00- 15.00

Send oss gjerne en e-post om du ikke når oss på telefon, men husk å ikke oppgi personsensitive opplysninger.

Send e-post


Publisert: 21.11.2016 14:14:59
Sist endret: 04.01.2023 15:16