Innhold

Hva er hverdagsrehabilitering?

  • Tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg.
  • Et tverrfaglig team (Mestringsteamet) foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for rehabiliteringen. Målene tar utgangspunkt i hva du synes er viktig for å mestre din hverdag.
  • Det tverrfaglige teamet jobber sammen med deg for å nå målene dine.

 

Deg som har hatt et fall i funksjon og har fått problemer med hverdagslige aktiviteter, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen.

 

Vi i Mestringsteamet er et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeuter og fysioterapeuter som samarbeider med Hjemmetjenesten. Vi ønsker å bidra til at du kan nå dine mål.

 

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet. For å nå målene jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evalueringen av fremgang og justering av mål vil skje underveis.

 

Vi forventer at du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen.

 

For å søke om tjenesten kontakter du:

Dialog og Mestring, Leirvegen 4C, 2150 Årnes. Telefon: 66 10 48 00

 

Mestringsteamet består av:

Ann Helen Amundsen

Ergoterapeut,
Mestringsteam

Emilie Caroline Jaabæk

Ergoterapeut, 
Mestringsteamet

Ingrid Harildstad

Fysioterapeut,
Mestringsteamet

Line Amundsen
(permisjon)

Ergoterapeut,
Mestringsteamet

   

Publisert: 21.11.2016 14:14:59
Sist endret: 23.04.2020 11:18