Innhold

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder (2-4 timer i uken) i 6 måneder.Familien er grunnstammen i ethvert samfunn - og ifølge et afrikansk ordtak "trengs det en hel landsby til å oppdra barn". Home-Start Familiekontakten ønsker å bidra til dette. 


Home-Start Familiekontakten Norge har 33 avdelinger fordelt på 13 av landets fylker. I Nes er det Familiens Hus som er driftansvarlig

Home-Start Familiekontakten tilbyr disse tjenestene

 • Et likeverdig menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger
 • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn
 • En pustepause i hverdagen
 • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer

Hvilke familier kan få hjelp?

 • Familier med minst ett barn under skolealder
 • Familer som selv ønsker en familiekontakt
 • Familier som mangler familie eller andre støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn
 • Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne

Kan jeg stole på familiekontakten?

 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt får et gratis refleksjonskurs så de er godt forberedt
 • Familiekontaktene må levere politiattest før de kan besøke en familie.
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov
 • Familiekontakten har taushetsplikt 
 • Familiekontakten og familien får oppfølging av koordinator underveis

Ønsker du å bli en familiekontakt?

DU kan gi uvurderlig hjelp og støtte til en småbarnsfamilie. Bli en familiekontakt du også!

Hvordan kan jeg bli en familiekontakt?

 • Du har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeide med barn
 • Du har tid og lyst til å besøke en familie 2-4 timer pr. uke
 • Du er en ansvarsfull og lyttende person
 • Du får et gratis forberedelseskurs  og god oppfølging og veiledning så lenge du er familiekontakt. Temaer på kurset er blant annet verdier og holdninger, taushetsplikt, kommunikasjon, engasjement og grenser som frivillig.

Hvem er familiekontakter?

 • Det er stor spredning i bakgrunn og alder.
 • Alle har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig.
 • De har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • De aller fleste er i fullt arbeid, noen arbeider deltid eller er pensjonister.
 • Gleden ved å være frivillig gjennom Home-Start Familiekontakten, gjør at flere og flere melder seg på kursene våre

Hva får familien hjelp og støtte til?

 • Familien har stor nytte av en samtalepartner i deres dagligliv.
 • Familiene har minst ett barn under skolealder, og har behov for en lyttende voksenperson.
 • Praktisk hjelp til ulike oppgaver.
 • Informasjon om andre aktuelle tilbud for familien i deres nærmiljø

Du blir regelmessig invitert til faglige og sosiale arrangementer - og blir en del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk av frivillige.

Kurs for familiekontakter

Mer om kurset

Alle som vil bli familiekontakter må gjennomføre et 20 timers forberedelseskurs. Gjennom kurset vil du få ytterligere kjennskap til hva Home-Start Familiekontakten står for. Kurset er gratis.

Kurstemaer kan være:

 • Hva er Home-Start Familiekontakten?
 • Rollen som familiekontakt
 • Verdier og holdninger
 • Familieliv
 • Kommunikasjon
 • Taushetsplikt
 • Hjemmebesøk
 • Engasjement, grenser og støtte
 • Det offentlige hjelpeapparatet

Kurset gjør deg forberedt til å være familiekontakt. Gjennom kurset får du også mulighet til å bli godt kjent med de andre deltagerne.

Kontakt Home-Start-koordinator i Nes kommune, Line Lundsæther
e-post: line.lundsaether@nes-ak.kommune.no
telefon:  97605513

Du kan også kontakt Familiens Hus, tlf 66104500 

Se www.home-start-norge.no for mer informasjon

 


Publisert: 26.06.2018 09:16:47
Sist endret: 26.06.2018 09:16