Innhold

Helsetjenester i hjemmet

Hjemmetjenesten kan gi helsetjenester hjemme hos deg dersom du er syk eller har nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i hjemmet skal motivere til mer egenmestring gjennom trening og opplæring. Vi vektlegger et godt samarbeid med deg og dine pårørende, for best mulig imøtekomme ditt behov. 

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Personer som pga sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder. 

Hvordan søker jeg?

Om du trenger helsetjenester i hjemmet, kan du ta kontakt med virksomheten Dialog og mestring for mer informasjon. 

Kontaktinformasjon

For førstegangshenvendelser, Dialog og mestring

Telefon: 66 10 48 00

Besøksadresse: Leirvegen 4c, 2150 Årnes

Åpningstid: kl: 08.00- 15.00

Send oss gjerne en e-post om du ikke når oss på telefon, men husk å ikke oppgi personsensitive opplysninger.

E-post

Her finner du søknadsskjema

 

Hjemmetjenesten

Saksbehandlere tlf. 66 10 47 90 ( 8.00- 15.30)

Avdeling 1 tlf. 66 10 47 61 (team 1 og 2)

                    tlf. 66 10 47 60 (team 3 og 4)

Avdeling 2 tlf. 66 10 47 71 (team 5 og 6)

                    tlf. 66 10 47 70 (team 7 og 8)

Praktisk bistand tlf. 66 10 47 83

 

Leirvegen Bosenter (HDO)

Besøksadresse: Leirvegen 4B, Årnes

Tlf. 66 10 47 80

 

Dagavdelingen

Besøksadresse: Leirvegen 4B, Årnes

Tlf. 66 10 47 84 (8.00- 15.30)

Dagtilbud for personer i demens (Dragsjøhytta)

tlf. 41 70 73 01 (8.00- 15.30)

Runnitunet kantine tlf. 47 78 15 91 (8.45- 15.15)

 

Pris

For pris på de ulike tjenestene, les mer her.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Aktuelle lover

 


Publisert: 21.09.2016 13:18:55
Sist endret: 03.02.2022 14:26