Innhold

Hjelpemidler

Har du redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemidler av kommunen for en avgrenset periode. Målet med lånet er at du skal få en enklere hverdag.

Besøks- og kontaktinformasjon kommunalt hjelpemiddellager

For å yte mest effektiv hjelp til alle innbyggere ber vi om at alle henvendelser i forhold til hjelpemidler går via Ergo- og fysioterapitjenestens resepsjon på telefonnummer 66 10 47 00.

Kommunalt hjelpemiddellager har i tillegg egne tidspunkter hvor du eller dine pårørende etter avtale med Ergo- og fysioterapitjenesten kan komme og hente eller levere hjelpemidler selv. Disse tidspunktene er mandag og torsdag, kl. 08:00-09:00 og kl. 14:30-15:30.

Adressen til Nes kommunale hjelpemiddellager er Runnibakken 7, 2150 Årnes.

Hva slags hjelpemidler kan jeg låne?

Kommunens helse- og omsorgstjeneste har et utvalg av hjelpemidler til utlån, som for eksempel:

  • hjelpemidler som letter forflytning
  • hjelpemidler for personlig hygiene

Syn og hørselshjelpemidler samt kognitive hjelpemidler kan også formidles via kommunens helse- og omsorgstjeneste. En kommunal ergoterapeut kan bistå deg i å søke tilskudd for innkjøp av nødvendige husholdningshjelpemidler.

Brukere som får montert hjelpemidler må selv dekke utbedring av eventuelle skader/merker ved demontering av utstyret.

Hvem kan låne hjelpemidler?

Personer som er bosatt eller oppholder seg i kommunen, og har redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Kommer du tilreisende og har hjelpemidler fra før anbefaler vi at du tar med deg de forflytningshjelpemidlene du har behov for.

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemidler?

  • Lånetiden for enklere hjelpemidler er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det.
  • Trenger du et hjelpemiddel over lengre tid, hjelper kommunen deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

Hvordan går jeg fram for å få lånt hjelpemidler?

Ta kontakt med kommunens helse- og omsorgstjeneste for å låne hjelpemidler. For utlån i en kort periode, behøver du ikke henvisning fra lege. Helse- og omsorgstjenesten kan foreta en funksjonsvurdering for å kunne tilby riktig hjelpemiddel.

Kommunen kan hjelpe deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Søknadskjema - NAV

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten

Reparasjon av hjelpemidler

Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet.

Enklere reparasjoner

  • Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner på enkelte hjelpemidler. Ta derfor først kontakt med oss når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer.

Akutt behov for reparasjon

  • Kommunene sender hjelpemiddelet til hjelpemiddelsentralen ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som ikke kommunen selv ikke har.

NAV Hjelpemiddelsentral - reparasjon og vedlikehold

NAV Hjelpemiddelsentral - generelt  

Samarbeidspartnere

Pris

Utlån av hjelpemidler er gratis.

Klage

Skal du klage på en avgjørelse om korttidsutlån av hjelpemidler, sender du klagen til kommunen. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. Kommunen vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Skal du klage på en avgjørelse om varig utlån, kan du klage til NAV Fristen er seks uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. NAV Hjelpemiddelsentral vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV Hjelpemiddelsentral saken videre til NAV Klageenhet.

Du vil få beskjed når klagen din er ferdig behandlet.

Aktuelle lover

Folketrygdloven kap. 10 (Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet)

Helse- og omsorgstjenesteloven. kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 (Hjelpemidler og ergonomiske tiltak)

Forskrift om hjelpemiddelsentralene

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


Publisert: 21.09.2016 15:09:27
Sist endret: 01.02.2023 11:12