Innhold

Om oss

Dersom du er mottaker av helsetjenester fra Nes kommune vil vi ha en god dialog med deg for å få til et godt samarbeid med deg og dine pårørende. 

For at du skal få leve det livet du ønsker vil samarbeidet ta utgangspunkt i  hva som er viktig for deg. Du har noen forventinger til oss, samtidig som vi har noen forventninger til deg og dine pårørende.

Helse og velferd har mange medarbeidere med ulik kompetanse innenfor helsefag. Alle legger vekt på å fremme ressursmobilisering med størst mulig grad av egenmestring for deg som bruker. 

Kunnskapen du har om din egen situasjon og våre medarbeideres faglige vurderinger, legger til sammen grunnlaget for riktige tjenester til rett tid for at du skal nå dine målsettinger.

Det betyr at den hjelpen du får fra oss, skal  støtte deg til å kunne klare hverdagslivet på tross av eventuelle funksjonsnedsettelser. Det kan være trening i dagliglivets oppgaver, som å lage mat, personlig hygiene, hverdags aktiviteter, eller å trene muskler og balanse.

Vi ønsker å støtte deg til å gjenvinne styrke og tapte funksjoner.Derfor vil du oppleve at det du kan selv, det skal du fortsatt gjøre selv. Vi har tro på at når du opplever mestring  vil livskvaliteten din øke.

Samarbeid  er avgjørende for at du skal nå dine mål. Fleksibilitet, nytenkning og gode løsninger jobbes frem i et fellesskap mellom deg, dine pårørende og tjenestene.

Pårørende vil også være viktige støttespillere for deg. Vår målsetting er å få til et godt samarbeid med pårørende, som er basert på tillit.  Vi ønsker at dine pårørende skal være en aktiv deltager i rehabiliteringsprosessen. Vi er derfor opptatt av å være i dialog med dere om våre forventninger til hverandre og hvordan vi best kan samarbeide for å nå dine mål.

Du skal vite

  • at vi lytter til deg og hva du mener er viktig for deg
  • at du alltid vet hvem du kan kontakte og hvor og når du kan treffe oss
  • at vi i blant har behov for å flytte tidspunktet for avtalen din. Vi er i daglig kontakt med mange innbyggere, og det kan skje uforutsette ting. Det håper vi du har forståelse for
  • at du kan regne med å bli hjulpet av faglig kompetente medarbeidere
  • at vi med bakgrunn i vår faglighet i blant vurderer at en annen person best kan ivareta en oppgave
  • at vi har fokus på et godt arbeidsmiljø; det betyr at det kan være noen krav som må imøtekommes ved for eksempel løse gulvtepper og ledninger, håndsåpe og rengjøringsmidler med mer
  • at vi tar utgangspunkt i deg og din nåværende situasjon for å kunne gi deg best mulig hjelp og støtte
  • at hjelpen vil bli gitt på en måte som støtter deg til å klare deg selv best mulig
  • at vi har respekt for at du er sjef i eget liv
  • at det er ditt hjem, enten du bor på sykehjem eller i egen bolig, men når vi er på besøk, er det også vår arbeidsplass. Derfor kan vi ha noen ønsker rundt det som handler om røyk, hjelpemidler, husdyr med mer

 

Våre tjenester

Du kan lese mer om de ulike tjenestetilbudene ved å gå inn på fanen Helse, omsorg og velferd på våre nettsider.

Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Ved søknad om helse- og/ eller omsorgstjenester vurderes søknaden etter Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Alle nye henvendelser rettes til virksomheten Dialog og mestring: 

Telefon: 66 10 48 00

Post- og besøksadresse: Leirvegen 4c, 2150 Årnes

Åpningstid: kl: 08.00- 15.00

Send oss gjerne en e-post om du ikke når oss på telefon, men husk å ikke oppgi personsensitive opplysninger.

E-post 


Publisert: 27.06.2019 10:01:24
Sist endret: 04.01.2023 13:55