Innhold

Aktivitetssenter - Miljøarbeidertjenesten

Du søker Nes kommune om plass på Aktivietssenteret.
Søknad om helse og omsorgstjenester

Aktivitetssenteret i Miljøarbeidertjenesten gir tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne og tilbyr meningsfulle oppgaver og gjøremål for deg som ikke har jobb/skole.

Aktivitetssenteret gir utfordring, mestring og læring. Dette skaper muligheter til sosialt fellesskap og nettverksbygging. Det er ulike aktiviteter som turer i nærmiljøet, hobbyaktiviteter, trim, spill, sang, matlaging mm.

Aktivitetssenteret har lokaler i Leirveien 10A, og har åpent alle hverdager.

Kontaktinformasjon:

Nes kommune, Dialog og Mestring

Tlf. 66 10 48 00

 

Dagavdeling - Institusjonstjenesten

Dagavdelingen er et tilbud til fortrinnsvis hjemmeboende eldre bosatt i Nes kommune.

Brukere av tilbudet må søke om plass. Søk plass på dagavdelingen 
Skjemaet fås også ved å henvende seg ved Servicetorget.

Dagavdelingen har åpent fra kl. 08:30 til 14:30 på hverdager hele året, men holder stengt på helligdager. Brukerne blir hentet hjemme og kjørt hjem av faste sjåfører ved avdelingen.


Dagavdelingen gir et differensiert tilbud som blant annet inneholder:

  • Sosialt samvær
  • Høytlesning av avis
  • Trim/spaserturer hver dag
  • Aktiviteter/ håndarbeid
  • Bingo og diverse spill
  • Dagsturer og handleturer
  • Konserter samt ulike sosiale arrangementer

Det serveres frokost, middag og kaffe. Saft- og fruktservering under måltidene.


Kontaktperson: Mona Elisabet Dahl,
E-post: Mona.Elisabet.Dahl@nes.kommune.no 
Telefon 66 10 47 68

 


Publisert: 06.12.2016 09:13:41
Sist endret: 13.07.2023 10:55