Innhold

Formålet ved boligsosial oppfølging er at flere skal kunne få bolig, beholde bolig og ha en opplevelse av hjem.

Målgruppen er de som er enten er uten bolig eller står i fare for å miste boligen.

Gjennom "hverdagsveiledning" arbeides det for at den enkelte skal trives med seg selv og oppleve mestring i hverdagen på det praktiske, fysiske og psykososiale plan.

Det kan ytes bistand i forhold til å finne/sette inn boligannonser, reise på visninger, sette opp budsjetter, praktisk bistand i boliger eller andre ting som kan bedre den enkeltes boforhold.

Boligsosial oppfølging ser det som en forutsetning for å få dette til at man har et helhetlig perspektiv på det å bo og leve. Vi er derfor opptatt av aspekter som nettverk, sysselsetting, fritid, helse og trivsel, i tillegg til praktiske gjøremål innen husets fire vegger.

 

Henvisningsskjema - Boligsosial oppfølging

 

Kontaktinformasjon boligsosial oppfølging

Konsulent Konsulent
Vegar Westby Kristiansen Maylinn Vangen
Mobil: 474 68 757 Mobil: 468 41 907
Send epost Send epost
   

Publisert: 17.01.2017 10:02:44
Sist endret: 17.01.2017 10:02