Innhold

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak, opplæringsaktiviteter, individuell oppfølging og veiledning eller andre aktiviteter som støtter og forbereder deg på å komme i arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet

Søknadsskjema Kvalifiseringsprogrammet

NAV 

Mer om arbeid og aktivitet finner du hos NAV.

 


 


Publisert: 14.09.2016 10:48:32
Sist endret: 14.09.2016 12:26