Offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for Esval Miljøpark

Formannskapet vedtok i møte 09.06.2020 å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Esval Miljøpark ut til offentlig ettersyn (høring).