Innhold

Om høringer

Hva er en høring?

Hvordan er saksgangen i en høring? 

Høringene

  • Høring - Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nes kommune

    I kommunestyrets møte 23.10.2018,  sak 18/134  ble det fremlagt en bestilling til administrasjonen om å revidere enkelte forskriften innen vann og avløpssektoren i kommunen. Administrasjonen har med bakgrunn i dette gjennomført et arbeid med å revidere dagens forskrift og vann- og avløpsgebyrer.

  • Offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for Esval Miljøpark

    Formannskapet vedtok i møte 09.06.2020 å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Esval Miljøpark ut til offentlig ettersyn (høring).

  • Offentlig ettersyn: Forslag til områdereguleringsplan Runni

    Formannskapet vedtok i møte 21.04.2020 å legge forslag til områdereguleringsplan for Runni ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 1. Planlagt tilførselsveg endres slik at den ikke fører til deling av tomta og da begrensninger i forhold til salg av Runnivegen 15 som en enhetlig enhet. 2. Runnivegen 1, gnr. 167 bnr. 21, 29 tas ut av planforslaget.


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 23.06.2020 15:47