Informasjon om situasjonen i Ukraina

 

Nyttig informasjon

Trenger du noen å snakke med? 
Oversikt over hjelpetelefoner

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger 
Informasjon på norsk

Information in Ukrainian 

Barn og unge
Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt

Flyktningetjenesten
Halil Browen Dahl
e-post: 
halil.bowen.dahl@nes.kommune.no
telefon 472 76 059

 

 

Orienteringssak til formannskapets møte  19. april - status ukrainske flyktninger

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI) som har ansvaret for fordeling av flyktninger til kommunene. Kommunene kan ikke formelt bosette flyktninger før de blir søkt ut fra IMDI. Vi er kjent med at det er familier som er privat bosatt og de fleste har registrert seg, men vi vil understreke at det er viktig at alle som selvbosetter seg blir registrert så fort som mulig.  Les orienteringssaken

 

Flyktninger som bor i private hjem i Nes

Har du flyktet fra Ukraina, men ikke har registrert deg som flyktning ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde, oppfordrer vi sterkt til at du raskest mulig tar kontakt for å avtale tid for registrering. Ved å gjennomføre registreringen kan normalisering av hverdagen starte, barn kan komme raskt tilbake i skole og barnehage og det vil kunne utløse flere rettigheter knyttet til blant annet helse og økonomi. Se kontaktinformasjon og åpningstid https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/politiets-utlendingsenhet/nasjonalt-ankomstsenter-rade/.

Har du spørsmål, kontakt flyktningetjenesten i Nes på telefon 472 76 059

Etter registreringen vil UDI starte behandlingen av din søknad om beskyttelse, og IMDi vil etter hvert kunne inngå avtale om bosetting med kommuner. Du kan få mer informasjon om registreringen på UDI (Utlendingsdirektoratet) sine hjemmesider, og om bosetting på IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sine hjemmesider.

Bosetning av flyktninger

Nes kommune er anmodet om å bosette totalt 75 flyktninger i 2022. Se liste over antall den enkelte kommune vil få anmodning om å bosette . Vi venter fortsatt på at UDI og IMDi får registrert og saksbehandlet sakene om asyl og bosetning før de kan bosettes i Nes.  

Kommunen er godt forberedt og takker Røde Kors og de øvrige frivillige samt alle privatpersoner for det store engasjementet. Vi har mottatt over 30 registreringer av private boliger/leiligheter som er disponible, dette i tillegg til våre kommunale boliger.  

Mottak av flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for å ta imot flyktninger som kommer til Norge.  Bosetting av flyktninger til kommunene i Norge foregår organisert via myndighetene i UDI og IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), som tildeler kommunene de flyktningene som de skal bosette. Kommunene forbereder seg på å bosette ukrainske flyktninger på kort varsel i tillegg til allerede anmodet mottak.

Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og oss i Nes

Kommunene har ikke økt beredskapsnivå, men jobber forebyggende og følger situasjonen og har tett dialog med nasjonale myndigheter. Norske myndigheter understreker at vi ikke har økt beredskap i Norge og at befolkningen kan leve som normalt. 

 

Information to refugees from Ukraine