Innhold

Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) på vegne av Nes kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse for levering av vintervedlikehold av kommunale veger i Nes.

Vintervedlikeholdet omfatter brøyting og strøing. Bygda er delt inn i 13 roder. Dette anbud omfatter 12 roder som skal konkurranseutsettes, Nes vedlikeholder en av rodene selv.
Denne anbudsinnhentingen gjelder rode 1-12. Vegene skal vintervedlikeholdes i perioden 15. oktober – 15. april.

 

Meld din interesse ved å gå inn på doffin.no  Trykk her for å komme til Doffin.no

 


Publisert: 25.05.2020 08:08:43
Sist endret: 25.05.2020 12:12