Innhold

Nå søker vi skuespillere- ny audition 13.desember! 

Følgende roller i familien skal besettes:

  • Eli  (18-19 år)         Har 1 sang som skal synges solo. Deltar ellers på fellessanger /kor. Kommer inn litt ut i forestillingen. Hovedfokus i én scene.
  • Mathea (16-17år) Synger solo på 1 sang og deltar ellers på lik måte som Eli.
  • Lars (15-16 år)       Bor i likhet med storesøstrene utenfor hjemmet, men kommer hjem på besøk for å hjelpe til.
  • Karen (ca 12 år)     Er med gjennom hele forestillingen
  • Oline (ca 10 år)      Er med gjennom hele forestillingen
  • Halvor (6-7 år)       Er med til litt over midtveis i forestillingen da karakteren dør. Få replikker.
  • Far (voksen)          Er med gjennom hele forestillingen. 

Audition avholdes 13.desember 2021. Påmelding snarest til : kulturskolen@nes.kommune.no . Om dato ikke passer, men du er interessert, ta kontakt likevel! 
Opplys om  hvilken rolle du ønsker å prøvespille til. Du får tilsendt materiale vi ønsker at du forbereder, samt tidspunkt for ditt oppmøte. 

Om Fløttardag

 Nes på Romerike hadde i likhet med mange andre bygder husmannsplasser knyttet til de store gardene. Ikke minst finner vi en hel husmannsgrend langs østsiden av den lille elva Kampåa i Fenstad. Her grunnla Henrik Wergeland sammen med en av de lokale storbøndene (for øvrig beskrevet av Peder Christen Asbjørnsen i «Fra en proprietærs kjøkken») lokalboksamlingen «Fenstad Anex Bogsamling for Husmænd og Tienere», og muligens var det her Eilert Sundt skrev om etablering av en boksamling for husmenn i en av sine reiseskildringer på 1800-tallet. 

Fenstad øst og vest er sammen med Vormsund også en del av Vormadalen som nå er foreslått som et KULA-område, kulturlandskap av nasjonal interesse, hvor både ravinelandskapet, storgårdene og husmannsplassene er med i bilde

På grensen mellom Vormsund og Fenstad ligger garden Veset. Eierne har nå satt i stand to husmannsplasser i nærheten av garden, Skomakerstua og Vesethaugen.Husmannshistorien er dyktig formidlet gjennom bl.a. Alf Prøysens tekster, men vi kan ikke se at det er laget noe musikkteater/spel som omhandler temaet.

 Med dette som bakteppe setter vi nå opp et spel som forteller historien om en tenkt husmannsfamilie som i 1870 kommer til sin nye plass, «Skomakerstua», under garden Veset. Vi følger familien gjennom ett år med store menneskelige utfordringer, men den viser også at en husmannsfamilie kunne ha det godt og se det som et lykkelodd å få sin egen husmannsplass, særlig når forholdet til bonden var godt. Stykket er lagt til en tid med store omveltninger i samfunnet. Fabrikker og sagbruk bygges, folk flytter nærmere byene eller emigrerer til det forjettede land, USA.

Historien underbygges av musikk og sang i ulike genre, fra rock og opera til visesang og country. Musikken skal understreke stemningene, snarere enn å være et bilde på 1800-tallet.


Publisert: 27.10.2021 12:52:21
Sist endret: 16.11.2021 08:36