Innhold

Ønsker du å bety noe for andre?

En støttekontakt gir hjelp og støtte til en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Mennesker fra 10 år og oppover, med ulike behov og funksjonsnedsettelser, kan ha glede av støttekontakt. 

Du trenger ingen spesiell utdanning/erfaring, men må være glad i å være sammen med mennesker og ønske å bety noe for en annen.

Du bør være fylt 18 år (eller bli det i nærmeste framtid) og det er en stor fordel om du har førerkort og tilgang til bil. Vi har behov for støttekontakter i alle aldre.

Du får lønn, kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning.

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med med Miljøarbeidertjenesten v/ An-Magritt Randen Øien, tlf. 461 89 608 eller
an-magritt.randen.oien@nes-ak.kommune.no

       


Publisert: 08.10.2019 13:52:44
Sist endret: 08.10.2019 13:52