Planen ligger nå ute på høring, og Nes kommune inviterer alle veteraner til å komme med innspill til planen. Planen og høringen finner du ved å følge lenken: https://www.nes-ak.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-horing---veteranplan-for-gardermoenregionen/


Publisert: 26.06.2018 11:39:42
Sist endret: 26.06.2018 11:39