Innhold

I underkant av 200 mennesker møtte opp til folkemøtet som ble arrangert i Nes kulturhus tirsdag kveld, med temaet ungdom og rus i Nes.

Målgruppen for møtet var nesbuer i alle aldre. Sara Mikaela Kristine Fredriksen-Myhre, Joachim Sundby Aagotsrud og  Bård Marius Hogstad ledet publikum stødig igjennom kvelden som hadde et tett og omfattende program. SLT- koordinator Ida Eliseussen innledet kvelden med noen betraktninger rundt situasjonen i Nes, og bakgrunnen for iniativet til folkemøtet.  Avdeling for fritid og forebygging, ved fagansvarlig Christiane Lier Dahl, presenterte et rikholdig tjenestetilbud og delte også noen tanker rundt deres opplevelse av ungdomsmiljøet i Nes og utviklingen de siste årene.

Ann- Kathrin Belseth og Lene Lerum jobber som ruskonsulenter ved Dialog og mestring, og har i sitt daglige arbeid kontakt med ungdom som er i behov av hjelp for rusbruk av ulikt omfang. De innledet sin presentasjon med å se på registrert rusbruk i Nes sammenlignet med andre kommuner, Akershus og landet for øvrig. Ann- Kathrin som også jobber på Helsestasjon for ungdom, fortalte kort om hva det vil si å inngå en ruskontrakt, og erfaringene knyttet til bruk av denne type kontrakter i arbeidet med ungdom.

Politikontakt i Nes, Gunnar Foseid, har mange års erfaring fra sitt arbeid i politiet i Nes, og ga publikum en kort presentasjon av hvilke tegn og symptomer en kan se etter i kontakt med ungdom dersom mistanke om bruk av ulovlige rusmidler. Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) var representert med politibetjent Espen Sandvold som ga publikum et godt innblikk i hva NNPF driver av forebyggende arbeid igjennom programmet BRY DEG!

Kvelden var delt i to, med en god halvtimes pause midt i programmet. Alle innledere var representert med stands i galleriet, der publikum hadde mulighet for å stille spørsmål og høre mer om tjenestetilbud og muligheter. Kulturkafeen sørget for bevertning til de som ønsket det.

Siste halvdelen av folkemøtet fikk de fremmøte høre den sterke historien til Mona og Arne Bratland som opplevde alle foreldres verste mareritt høsten 2017, da de mistet sin eldste sønn i overdose av det farlige stoffet MDMA. Foreldreparet delte av sin etter hvert oppbygde faktakunnskap om rusmiddelet og bruken av dette, samtidig som de lot publikum få komme tett på deres opplevelse av tiden etter ulykken. Med sin ærlige fortelling og gode formidlingsevne representerer de et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet rettet mot bruk av illegale rusmidler.

Samlet ble dette en kveld som bidro til økt kunnskap og ettertanke for de fremmøtte.

              

 

   


Publisert: 28.03.2019 09:15:17
Sist endret: 28.03.2019 09:15