Innhold

Det utføres jevnlig vedlikeholdsarbeid på vegene våre, men i disse dager startes det opp ekstraordinært arbeid med oppgradering av noen grusveger som har for dårlig bæreevne for å imøtekomme økt belastning.

Kjøretøy som renovasjonsbiler og traktorer har blitt en betydelig kjøretøygruppe som gir større krav til vegene våre.                                                                                                  

Redusert fremkommelighet
Det startes opp i uke 43 med oppbygging av nytt bærelag med armering (geotekstil) på Udneskroken og Svensrudvegen. Folmovegen er også prioritert, men tas til slutt, hvis arbeidet går etter planen.
Det vil bli utført noe forberedende arbeid som utskifting av stikkrenner etc før selve oppbyggingen starter.

Hovedarbeidet med dekkelegging med nytt grusdekke vil i hovedsak pågå på dagtid og forventes å pågå fram til 12.november.  

Det må forventes redusert fremkommelighet i perioden og omkjøring vil bli skiltet. Rutebuss vil kunne bli sluppet igjennom med manuell dirigering.

Andre vegarbeidsprosjekter
Det pågår også forsterking av andre veger. En del veger har blitt asfaltert på Fjellfoten, hvorav Sandbekkvegen var den siste.
Droggetoppen, Slyngvegen og Furubakken og Taterudbakken blir tatt fortløpende og forventes å være ferdig i uke 45. 

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf 66 10 40 00 eller send epost til postmottak@nes.kommune.no

 


Publisert: 22.10.2021 12:54:11
Sist endret: 22.10.2021 12:54