Innhold

I kommunestyremøtet i Sørum kommune 11.12.2019 sak 120/19 ble forslag til reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken vedtatt.

Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan- og bygningsloven §1-9 og 12-2.

Som følge av ghennomføring av grensejustering mellom Nes kommune og kommende Lillestrøm kommune, vil planområdet ligge i Nes kommune fra 01.01.2020. En eventuell klage på reguleringsplanen må derfor sendes til Nes kommune, postboks 114, 2151 Årnes, eller via e-post: postmottak@nes-ak.kommune.no. Klager begrunnes og fremsettes skriftlig. Klagen bes merket med saksnummer 2019/259.

Relevante dokumenter for vedtaket:

Saksprotokoll
Oversendelsesbrev
Saksdokumenter


Publisert: 16.12.2019 12:21:22
Sist endret: 16.12.2019 12:21