I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12  vedtok Kommunestyret 05.09.2023 detaljregulering for Sagstusjøen hyttegrend. 

I lenkene nedenfor finner du revidert plankart, bestemmelser og planbeskrivelse i henhold til vedtak.

Formålet med planen er å legge til rette for til sammen 36 nye hyttetomter i et konsentrert hyttefelt, tilknyttet dagens 15 hytter i området. Sagstusjøen ligger 10 km rett øst for Årnes sentrum. 

Eventuell klage må begrunnes og framsettes innen 09. oktober 2023, dette kan sendes på e-post til: postmottak@nes.kommune.no eller pr. brev til: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes

Om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte saksbehandler på:
Telefon 489 93 478 eller e-post hedda.geoline.trandem@nes.kommune.no

 

Saksdokumenter:

Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Saksfremlegg med protokoll


Publisert: 13.09.2023 14:29:45
Sist endret: 13.09.2023 14:29