Kommunestyret vedtok 05.09.2023 detaljregulering for bolig i Sagvegen med plankart datert 22.02.2023, planbestemmelser datert 20.02.2023, og planbeskrivelse datert 20.02.2023.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger i Sagvegen, et område som ligger i nordøstlige deler av Årnes sentrum.

Forslaget legger opp til å bygge 42 nye boenheter, fordelt på 4, 6, og 9-mannsboliger. Området består av to felt, hvorav det første feltet dannes av fem bygg, som har et felles tun med lekeplass. De to siste byggene ligger innenfor, og deles av et område med blågrønn struktur, lek og adkomstvei.

For mer informasjon se tilhørende saksdokumenter nedenfor.

Eventuell klage må begrunnes og framsettes innen 09. oktober 2023, dette kan sendes på e-post til: postmottak@nes.kommune.no eller pr. brev til: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes

Om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte saksbehandler på:
Telefon 489 93 478 eller e-post hedda.geoline.trandem@nes.kommune.no

Saksdokumenter:

Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Saksfremlegg med protokoll


Publisert: 13.09.2023 14:12:44
Sist endret: 13.09.2023 14:33