Innhold

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt for bygging av ny idrettshall ved Auli skole. Varslet planområde tar høyde for endret utforming av eksisterende samferdselsanlegg, for blant annet å
vurdere adkomst for buss til skolens område.

Her kan du lese utdypende varselbrev og her kan du se nærmere på skisse til planavgrensning. Endelig avgrensning av planområdet vil bli avklart gjennom planprosessen. Naboer og grunneiere er varslet med brev i digital postkasse.

Merknader til varsel om oppstart kan sendes skriftlig via elektronisk høringsportal på kommunens nettsider. Merknader pr. brev sendes til Nes kommune, postboks 114,  2151 Årnes eller på epost til: postmottak@nes-ak.kommune.no. Merk gjerne oversendelsen med saksnummer 2019/1237. Fristen for innsending av høringsuttalelser er fredag 05.07.2019.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Nes kommune v/Christine Riiser Wist, tlf. 41437114, epost christine.wist@nes-ak.kommune.no

 

 

 

 


Publisert: 24.05.2019 16:03:27
Sist endret: 24.05.2019 16:03